SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO
Program autorski
INTERDYSCYPLINARNE SESJE NAUKOWE
TEMATYCZNE PANORAMY WARSZAWY

Organizator i prowadzący: dr Marek Ostrowski
Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej SCI-ART

Wśród wielu współwykładowców i współgospodarzy wymienić należy w kolejności alfabetycznej m.in.: prof. J. Axera, prof. S. Białousza z zespołem, dr. W. Brzezińskiego z zespołem, dr. K. Domaradzkiego, dr. A. Jankiewicza, dr. L. Królikowskiego, płk. S. Łagowskiego, doc. dr. W. Łucjanka, prof. A. Makowieckiego, P. Przymusiałę, prof. M. Safiana, dr. M. Staniszkis, Z.Walkowskiego, dr. T.Wiśniewskiego, prof. S.Wronę z zespołem, i wielu innych

Patronat medialny


Sesje rozpoczynają się o godz. 18tej

szczegółowe informacje i program są aktywowane on-line
naciśnij odpowiednią ikonę

DATA TEMAT MIEJSCE INFO
26.02 Panorama Warszawy - zmiany w panoramie miasta w ciągu zaledwie dwóch lat. Publiczne przedstawienie założeń powoływanej międzyuczelnianej struktury naukowo-dydaktycznej Forum Varsoviense aula Wydziału Biologii UW
05.03 Panorama archeologiczna - wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym Arsenał
12.03 Panorama chopinowska (wspólnie z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina). Zamek Ostrogskich
panorama koncertowa
19.03 Panorama lotnicza I (ukazanie historii lotnictwa w stulecie pierwszego lotu samolotem). PW
ITC
22/23.03 Panorama lotnicza II (powtórzenie historycznego startu balonu z dziedzińca Uniwersytetu realizowane wspólnie z Aeroklubem Warszawskim dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego
26.03 Twierdza "Warszawa" i jej forty Dowództwo Wojsk Lądowych - cytadela
02.04 Panorama wodociągów i kanalizacji (wspólnie z MPWiK S.A.) Stacja Filtrów
09.04 Panorama antyczna (materialne i niematerialne pozostałości kultury antycznej w zabudowie i funkcjonowaniu miasta ) Pałac Tyszkiewiczów-Potockich (Uniwersytet Warszawski)
16.04 Panorama salonów intelektualnych XIX wieku Pałac Tyszkiewiczów-Potockich (Uniwersytet Warszawski)
23.04 Informacja obrazowa: rekonstrukcja, identyfikacja i interpretacja zdjęć, rozpoznawanie miejsc zdjęć wykonanych w czasie Powstania Warszawskiego, archiwizacja danych obrazowych Aula
Wydz. Biologii UW
03-04.05 Panorama konstytucyjna (współpraca z Trybunałem Konstytucyjnym) Trybunał Konstytucyjny
07.05 Panorama zabudowy przyrodniczej miasta Aula
Wydz. Biologii UW
14.05 Panorama traktów, osi, centrów, które organizowały i wyznaczyły początki zabudowy miasta
Współpraca: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Aula
Wydz. Biologii UW
UPRZEJMIE PROSZĘ O ŚLEDZENIE NA BIEŻĄCO ZMIAN W HARMONOGRAMIE. ZAINTERESOWANIE WYKŁADAMI SPOWODOWAŁO, ŻE JESZCZE PRZED WAKACJAMI POJAWIĄ SIĘ DWIE SESJE DODATKOWE
21.05 Zobrazowania lotnicze i satelitarne - pozyskiwanie danych, tworzenia obrazu, interpretacja i zastosowanie Wydział Geodezji i Kartografii PW
maj-lipiec Tylman z Gameren - architekt Warszawy Zamek Królewski w Warszawie
04.06 Geograficzny System Informacji dla Warszawy (wspólnie z BPRW) Aula
Wydz. Biologii UW
11.04
godz. 18:30
Panorama współczesnej struktury miasta - w poszukiwaniu tożsamości Warszawy-
Ocena, prognozowanie i modelowanie rozwoju przestrzennego Warszawy
Gazeta Wyborcza

sobota
14.06
Panorama DNA Piknik Naukowy
Polskiego Radia BIS
Rynek Nowego Miasta

25.06
Panorama kosmiczna Politechnika
Warszawska oraz
Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
© 2024 SAMPER / SCI-ART