Tematyczne panoramy Warszawy

dr MAREK OSTROWSKI


Wykład otworzy przypomnienie Panoramy Warszawy, która wywieszona była w centrum Warszawy w ub. roku. Pokazane zostaną możliwości wnikania w jej treść i takie szczegóły, których nie było widać nawet na wielkiej, czteropiętrowej ekspozycji.
Przedstawiony zostanie projekt budowania internetowej obrazowej bazy danych (wszelkie obiekty materialne oraz instytucjonalne i ich cechy, treść dokumentów, życiorysy, zdarzenia historyczne, procesy, etc. ) w powiązaniu z przestrzenią i analizowanych w relacjach m.in. czasowych. Baza danych łącząca obiekty, ich cechy oraz lokalizacje jednocześnie w powiązaniu z przestrzenią czasową (czyli naukowy projekt wykładów i internetowych warstw tematycznych) stanowić bedzie zaplecze naukowe Forum Warszawskiego i profesjonalny przewodnik po mieście.
Wykład zostanie zakończony prezentacją kolejnego autorskiego projektu - założeń Forum Warszawskiego - planowanej interdyscyplinarnej naukowej,dydaktycznej i oświatowej struktury wiedzy o Warszawie oraz programów edukacyjnych (w tym projekt studiów stacjonarnych i podyplomowych).
Sesja odbędzie się w nowoczesnej auli Wydziału Biologii przy ul. Miecznikowa, przygotowanej do tak dużych prezentacji (powiększ zdjęcie lotnicze). Ilość miejsc - 320.