Tematyczne panoramy Warszawy

PANORAMA PRZYRODNICZAPRZYRODNICZA ZABUDOWA MIASTA
dr MAREK OSTROWSKI
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Pokazane zostaną różne przykłady pojmowania i funkcjonowania przyrody w mieście: zarówno tej naturalnej, jak i administracyjnej istniejacej wyłącznie w dokumentach i rozporządzeniach. Czy w centrum miasta może istnieć całkowicie naturalne środowisko przyrodnicze? Kategorie środowiska w powiązaniu ze skalą procesów, zasięgiem i funkcją. Środowiska naturalne i naturalizowane Warszawy na zdjęciach lotniczych.

SYSTEMY PRZYRODNICZE WARSZAWY
dr BARBARA SZULCZEWSKA
Zakład Studiów Krajobrazowych
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Czy środowisko przyrodnicze miasta tworzy określony i dostrzegany przez człowieka system naturalnych powiązań i czy działania mieszkańców starają się ten system utrzymać, uporządkować po swojemu czy też przekształcić bez oglądania się na środowisko? Czy udaje sie powiązać przeciwstawne sobie ochronę środowiska z ekspansją urbanistyczną?

Prezentowane będą również materiały dr Przemysława Wolskiego, Ewy Kaliszuk, Katarzyny Gańko oraz Karoliny Hall.

.


Sesja odbędzie się w auli Wydziału Biologii przy ul. Miecznikowa 2 (powiększ zdjęcie lotnicze).
Rozpoczęcie sesji o godz. 18.
Ilość miejsc - 320.