Tematyczne panoramy Warszawy

sesja
PANORAMA KONSTYTUCYJNA

Uroczysta sesja Panoramy Konstytucyjnej odbędzie się w szczególnym dniu - w dniu Święta Konstytucji 3 Maja, i w szczególnym miejscu - w Trybunale Konstytucyjnym.
Trybunał Konstytucyjny od kilku już lat tradycyjnie tego dnia organizuje uroczyste wykłady i spotkania. W tym roku obchody Święta Konstytucji mają szczególną rangę i oprawę. Ich mottem jest ukazanie rozwoju przestrzeni Warszawy jako metropolii w ścisłym powiązaniu z wydarzeniami prawno-konstytucyjnymi - w tym z uchwaleniem ustawy będącej w rzeczywistości konstytucją Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jest to całkiem nowe spojrzenie na genezę rozwoju przestrzennego miasta zaproponowane przez autorów ekspozycji i Tematycznych Panoram Warszawy - Varsovia, a jednocześnie próba szukania odpowiedzi na istotne pytanie o stołeczność i metropolitalność Warszawy.
Spotkanie w Trybunale Konstytucyjnym jest jednocześnie przesłaniem skierowanym do Europy w przeddzień przystąpienia Polski do współczesnej Unii Europejskiej ukazującym, że w Polsce już w XVI wieku (na 200 lat przed Konstytucją amerykańską i Konstytucją 3 Maja 1791 r.) ustanowiono pierwszą umowę unijną we współczesnym rozumieniu. Jednocześnie chcielibyśmy uświadomić, że w Warszawie, na polach Kamionu, ustanowiono pierwszy w Europie i na świecie akt konstytucyjny we współczesnym rozumieniu tego słowa - Artykuły Henrykowskie. Poprzedzone one zostały niezwykłą deklaracją konstytucyjną - aktem Konfederacji Warszawskiej, który w najbliższych miesiącach zostanie wpisany na listę obiektów Światowego Dziedzictwa.
O tym wszystkim można będzie dowiedzieć się podczas kilkudniowej sesji w Trybunale KonstytucyjnymPROGRAM

3.05.2003 r.
dzień 3 Maja - Święto Konstytucji

godz. 10 - otwarcie przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Safjana prezentacji: Panoramy Konstytucyjne Warszawy.

godz. 10 - 14 zwiedzanie ekspozycji.
Prezentowane będą:
oryginały szczególnie cennych dokumentów konstytucyjnych, historyczne i współczesne Panoramy Warszawy z wpisanymi w ich przestrzeń tradycjami konstytucyjnymi, współczesne zdjęcia lotnicze przestrzeni miasta związanych z tradycjami konstytucyjnymi.

W tym czasie o godz. 12 w pobliskim Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się tradycyjne spotkanie pod Świątynią Opatrzności.

godz. 18 - uroczyste spotkanie w Trybunale Konstytucyjnym (wstęp za zaproszeniami):
- inauguracja nowej sali rozpraw
- wykład prof. Normana Daviesa : "Państwa konstytucyjne, państwa niekonstytucyjne i państwa na wpół konstytucyjne"

4.05.2003 r.
godz. 10 - 14 - zwiedzanie ekspozycji.
Jednocześnie w sali Trybunału odbędzie się sesja wykładowa.

SESJA WYKŁADOWA

godz. 10:00
PANORAMY TEMATYCZNE JAKO ŹRÓDŁO POZNANIA I ZROZUMIENIA PRZESTRZENI
dr MAREK OSTROWSKI
Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej

godz. 10:30
TRADYCJE KONSTYTUCYJNE PRZESTRZENI WARSZAWY
dr ADAM JANKIEWICZ
Trybunał Konstytucyjny

godz. 11:30
SAMORZĄD W KONSTYTUCJI
JERZY STĘPIEŃ
sędzia Trybunału Konstytucyjnego

godz. 12:30
METROPOLITALNOŚĆ WARSZAWY JAKO PROBLEM KONSTYTUCYJNY
ANDRZEJ LUBIATOWSKI
Unia Metropolii Polskich

godz. 13:30
SKARGA KONSTYTUCYJNA JAKO GWARANCJA PRAW OBYWATELSKICH
dr PIOTR TULEJA
Trybunał Konstytucyjny

5-7.05.2003 r.
Zwiedzanie ekspozycji w godzinach 10 - 14 (w dniu 6.05 zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Trybunału tel. 628.72.74 )

8.05.2003 r.
Symulacja rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w wykonaniu studentów II roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (sesja zamknieta)


Trybunał Konstytucyjny ma swoją siedzibę przy Al. Szucha 12a (na wprost wylotu ul. Litewskiej).

Materiał z sesji przedstawi:
- Gazeta Wyborcza/Stołeczna (w dniu poprzedzającym)
- Radio BIS w audycji prowadzonej na żywo
- w dniu 5 maja zostanie otwarta kolejna warstwa tematyczna na stronie www.VARSOVIA.PL