Tematyczne panoramy Warszawy

sesja
WODOCIĄGI I KANALIZACJA


WPROWADZENIE
mgr inż. ARTUR RYPINA
członek Zarządu MPWiK SA

W czasie sesji zostaną przedstawione mechanizmy i funkcjonowanie sieci wodociągów od miejsca pobierania wody spod dna Wisły, poprzez stacje filtrów, a następnie odprowadzenie zużytej wody oraz wód opadowych siecią kanalizacyjną z powrotem do Wisły.
Wykłady poprowadzą pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz dr Marek Ostrowski.

Konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.Sesja odbędzie się 2.04.2003 w sali wykładowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Wejście od ul.Koszykowej 81 od strony placu Starynkiewicza.
Rozpoczęcie godz. 18:00
Ze względu na czas potrzebny do wystawienia przepustek prosimy o nieco wcześniejsze przybycie.
Ilość miejsc - 150.
Materiał z sesji przedstawi następnego dnia w czwartek:
- Gazeta Wyborcza/Stołeczna
- Radio BIS w audycji o godz. 11:40
- tradycyjnie o godz. 18:00 zostanie otwarta kolejna warstwa tematyczna w portalu VARSOVIA.PL