Tematyczne panoramy Warszawy

PANORAMA TRAKTÓW, OSI, CENTRÓW, KTÓRE ORGANIZOWAŁY I WYZNACZYŁY WSPÓŁCZESNY UKŁAD MIASTASesja organizowana we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej.
Wykłady odbędą się w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (patrz niżej)

WPROWADZENIE
dr MAREK OSTROWSKI
Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej

HISTORYCZNE OSIE URBANISTYCZNE
dr JAN SŁYK
Zakład Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Panorama traktów, osi i centrów, wielkoskalowe założenia osiowe widziane oczami urbanisty. Jednocześnie zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania komputerów do projektowania urbanistycznego

NATURALNE I KULTUROWE OSIE MIASTA
dr ADAM JANKIEWICZ
arch. JOANNA-PORĘBSKA-SREBRNA
Autorzy przedstawią naturalne i kulturowe osie widziane oczami historyków urbanistyki, które niezaleznie od urbanistycznych najsilniej organizowały i współorganizowały przestrzeń miasta

UDZIAŁ BAKTERII W UKONSTYTUOWANIU SIĘ NOWOŻYTNEJ WARSZAWY
dr MAREK OSTROWSKI
Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej
Wykład o bezpośrednim udziale bakterii w powstaniu jednolitego miasta i jego centrum urbanistycznego we współczesnym rozumieniu. A więc unikalne spojrzenie oczami przyrodnika, jakiego do tej pory w literaturze nie było.Sesja odbędzie się w auli Wydziału Biologii przy ul. Miecznikowa 2 a (powiększ zdjęcie lotnicze).
Rozpoczęcie sesji o godz. 18.
Ilość miejsc - 320.