Tematyczne panoramy Warszawy
PANORAMA ARCHEOLOGICZNA

WPROWADZENIE
dr WOJCIECH BRZEZIŃSKI
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

OBRAZOWA BAZA DANYCH
- ARCHEOLOGIA -

MAREK OSTROWSKI, PIOTR STĘPIEŃ
Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej SCI-ART

ARCHEOLOGICZNA PANORAMA WARSZAWY
mgr RYSZARD GŁOWACZ
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

GROBY MEGALITYCZNE NA MAZOWSZU
mgr BARBARA MATRASZEK
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

WARSZAWA W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH
mgr WŁODZIMIERZ PELA
Muzeum Historyczne m.st.Warszawy

GRÓD KSIĄŻĘCY W BŁONIU
mgr MAGDALENA RUSZKOWSKA
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

MAZOWIECKI OŚRODEK HUTNICTWA STAROŻYTNEGO
mgr STEFAN WOYDA
dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

ZESPÓŁ OSADNICZY NA BRÓDNIE
mgr AGATA WÓJCIK
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie


Sesja odbędzie się w sali wykładowej mieszczącej się w Arsenale (ul. Długa przy ul. gen. Wł. Andersa - wyjście z metra ze stacji Plac Bankowy). Wejście do budynku Państwowego Muzeum Archeologicznego znajduje się od strony parku (powiększ zdjęcie). Ilość miejsc - 150.
Przed sesją Muzeum zaprasza do zwiedzenia ekspozycji wystawienniczej.