5 Tematyczne panoramy Warszawy

Tematyczne panoramy Warszawy

sesja
PANORAMA ANTYCZNAPANORAMA ANTYCZNA:
W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI MIASTA

prof. dr hab. JERZY AXER
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Uniwersytet Warszawski

KOŃ TROJAŃSKI
dr MAREK OSTROWSKI

O antycznych nawiązaniach w architekturze Warszawy wspomina się zwykle przy omawianiu poszczególnych zabytków. Pewne zainteresowanie budzą też łacińskie tablice wmurowane w budowle i pomniki w wielu miejscach Warszawy. To właściwie wszystko. Znaki odwołujące się do greckiej i rzymskiej tradycji, ważne niegdyś dla mieszkańców tego miasta, uchodzą dzisiaj naszej uwagi. Trzeba ich specjalnie szukać. Po co? Zależy to od ciekawości szukającego. Można je bowiem odczytywać i interpretować w różnym porządku i z różnych punktów widzenia.
Autorzy proponują w tym wykładzie bardzo subiektywne spojrzenie i wędrówkę po Warszawie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak w języku tradycji antycznej zapisany został los Warszawy i Warszawiaków w ciągu ostatnich dwustu lat.
Mówiąc o poszukiwaniu tożsamości miasta mamy więc na myśli nie to, iż Warszawa ma antyczną tożsamość - co byłoby nonsensem, lecz to, iż nawet w tak specjalnej sferze odniesień można warszawską tożsamość odnaleźć.

Wędrówce towarzyszyć będą zdjęcia Marka OstrowskiegoSesja odbędzie się 9.04.2003 w sali balowej w Pałacu Potockich. Wejście od ul. Krakowskie Przedmieście 28
Szczegóły znajdziesz poniżej na zdjęciu lotniczym - kliknij.
Rozpoczęcie godz. 18:00
Ilość miejsc - 150.

Materiał z sesji przedstawi następnego dnia w czwartek:
- Gazeta Wyborcza/Stołeczna
- Radio BIS w audycji o godz. 11:40
- tradycyjnie o godz. 18:00 zostanie otwarta kolejna warstwa tematyczna w portalu VARSOVIA.PL