Tematyczne panoramy Warszawy

ODCZYTYWANIE I INTERPRETACJA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
ANALIZA I WERYFIKACJA OBRAZÓW


dr MAREK OSTROWSKI
ZYGMUNT WALKOWSKI


Sesja będzie miała jeszcze inny charakter niż dotychczasowe. Przedstawimy nie tyle fakty, ile ich tworzenie i weryfikację, a więc podstawowy warsztat badawczy.
Informacja obrazowa jest jednym z podstawowych nośników informacji wprowadzanych z zewnątrz do mózgu człowieka poprzez zmysł wzroku. Później w mózgu dokonują się dalsze etapy transformacji danych. Ich wynik, który uświadamiamy sobie jako rozpoznanie miejsca i znajomość zdarzeń, zależy nie tylko od danych wprowadzonych bezpośrednio do mózgu przez narząd wzroku, ale i od indywidualnych możliwości człowieka do przekształceń informacji, zdolności analizy, od jego wiedzy, doświadczeń i spostrzegawczości. Cechy te dycydują o tym, czy to co widzimy jest zgodne z rzeczywistością. I jaką rzeczywistością?
Autorzy zaprezentują przykłady budowania obrazów z zachowanych fragmentów, a także przykłady analizy i interpretacji (na różnych poziomach analizy obrazu).
Można będzie zobaczyć, jak powstaje obraz z rozbitych skrawków płyty szklanej, jak identyfikujemy miejsca, które są zapisane w treści obrazu. Zygmunt Walkowski przedstawi swoje niezwykłe analizy zdjęć z okresu Powstania Warszawskiego (identyfikacja miejsc, zdarzeń, ludzi, ale - i to jest najciekawsze - przede wszystkim sposób wnioskowania). Będzie to więc niezwykła podróż poznawcza.


Sesja odbędzie się w auli Wydziału Biologii przy ul. Miecznikowa 2 (powiększ zdjęcie lotnicze).
Rozpoczęcie sesji o godz. 18.
Ilość miejsc - 320.