Tematyczne panoramy Warszawy

PANORAMA INFORMACJI PRZESTRZENNEJGEOGRAFICZNY SYSTEM INFORMACJI
dr MAREK OSTROWSKI
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Czym jest geograficzny system informacji przestrzennej GIS i do czego służy? Przestrzenne bazy danych to najnowocześniejszy, najbardziej ekonomiczny i niosący największe możliwości wykorzystywania danych sposób gromadzenia i przetwarzania informacji o danej przestrzeni. W nowoczesnych społeczeństwach system powiązania dowolnych danych z przestrzenią, której dotyczą, dodatkowo jeszcze powiązany z mapami obrazowymi (przetworzonymi obrazami lotniczymi i satelitarnymi) jest jednym z oczywistych sposobów nie tylko zbierania i archiwizacji danych, ale jednocześnie dynamicznego wykorzystywania ich do zarządzania przestrzenią: środowiskiem naturalnym, geograficznym, cywilizacyjnym. W Warszawie system ten istnieje w zalążkowej postaci. W Warszawie nie ma zinwentaryzowanych nie tylko budynków, zbiorników wodnych, terenów zielonych, ale nawet ulic.


SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA WARSZAWY
STANISŁAW KOSEWSKI
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A.

Warszawa nie ma nawet oficjalnego wykazu ulic (ostatni został wydany w 1977r.). Nikt nie wie dokładnie, ile jest ulic. Nie zawsze też wiadomo, gdzie się zaczynają, kończą i jak przebiegają. Dotyczy to nie tylko peryferii miasta, ale również ścisłego centrum. Ulic, które nie istnieją w terenie jest w Warszawie wiele. Innym problemem jest przebieg ulic i to nie tylko osiedlowych. Zamieszanie panuje również w numeracji adresowej. Mimo, że w Warszawie brakuje kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej o mieście to systemy cząstkowe wykorzystywane są od paru lat. Dotyczy to np. - prac nad planami zagospodarowania przestrzennego (Urząd Miasta i dzielnice), - prac nad ewidencją działek (niektóre dzielnice), - prac nad Miejskim Systemem Informacji MSI (Urząd Miasta)., - systemu ewidencji wypadków drogowych, latarni, dróg (ZDM), - wyznaczania tras zimowego odśnieżania dróg (ZOM), - systemu ewidencji zieleni (dzielnica Targówek), - systemów branżowych dotyczących uzbrojenia podziemnego (STOEN, SPEC, TPSA, MPWiK) - prac nad Obszarem Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Okęcie. Innym ciekawym przykładem zastosowania jest policyjny System Wspomagania Dowodzenia uruchomiony w Stołecznym Stanowisku Kierowania. System ten dysponuje komputerową mapą miasta (z ulicami, adresami i budynkami), i pozwala na bieżące śledzenie za pomocą GPSu położenia radiowozów.
.


Sesja odbędzie się w auli Wydziału Biologii przy ul. Miecznikowa 2 (powiększ zdjęcie lotnicze).
Rozpoczęcie sesji o godz. 18.
Ilość miejsc - 150.