Tematyczne panoramy Warszawy
PANORAMA LOTNICZA

WPROWADZENIE
prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF KĘDZIOR
Dziekan Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej

WKŁAD POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ROZWÓJ LOTNICTWA
doc. dr Inż. WIESŁAW ŁUCJANEK

OBRAZOWA BAZA DANYCH
PORTY LOTNICZE WARSZAWY

PAWEŁ PRZYMUSIAŁA
dr MAREK OSTROWSKI
PIOTR STĘPIEŃ
Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej SCI-ART

Sesja odbędzie się w sali wykładowej TC-1 mieszczącej się na parterze budynku Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 25 na wysokości placu Politechniki (powiększ zdjęcie lotnicze). Ilość miejsc - 150.