SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

MAREK OSTROWSKI

WYSTAWA

WARSZAWA Z LOTU ORŁA

UKRAINA 2008/2009

Zbliżające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 wraz z powierzeniem ich organizacji sąsiadującym ze sobą Polsce i Ukrainie, otwierają drogę do lepszego poznania się. Polska i Ukraina to dwa państwa i narody o wspólnej duszy, a mistrzostwa sportowe i wysiłek włożony w ich przygotowanie mogą jeszcze bardziej zespolić.

Prezentowana wystawa daleko jednak wykracza poza sam wizerunek stolicy Polski. Jest to wystawa w dużej mierze poświęcona przede wszystkim umiejętności emocjonalnego i intelektualnego patrzenia i poszukiwań nowych punktów widzenia pokazana na przykładzie Warszawy.

Takiej Warszawy jeszcze nie było.

W rzeczywistej przestrzeni pojawia się mini-Warszawa z umownymi alejami, placami i skwerami. I ponad setką wielkoformatowych zdjęć, której autorem jest znany fotografik dr Marek Ostrowski. Wpisuje się ona w ramy jeszcze większego autorskiego projektu Aleje Polskie, w których zaprezentował Polskę z lotu orła.

Wystawa "Warszawa z lotu orła" ukazuje przestrzeń z perspektywy niedostępnej dla większości mieszkańców, ale niezwykle ciekawej i inspirującej. Zdjęcia lotnicze - jak twierdzi autor dr Marek Ostrowski – są dla niego nie tylko techniką, ale przede wszystkim nowym punktem widzenia. Im wyżej się wznosimy, tym bardziej poszerza się horyzont nie tylko ten geograficzny, ale również ten związany z naszą wiedzą o przestrzeni. Zdjęcia mają charakter jednocześnie i dokumentu i często działa artystycznego oddziałując na nasz intelekt zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez emocje. Łącząc w sobie elementy wiedzy i estetyki tworzą niezwykły wizerunek nowoczesnego miasta i sposobu patrzenia na przestrzeń.

Wystawa zorganizowana jest w postaci miasteczka. Na okres trwania wystawy, na przestrzeni kilkudziesięciu metrów, powstały aleje: Konstytucyjna, Warszawski Dzień, Emocjonalna, Przestrzenna, Inspiracji, Ciekawych Pasji, Parkowa, Perspektyw, Po Sąsiedzku, Filtrowa i Ku Wiśle. Porozdzielane są one placami: zaułkiem Panoramicznym, rondem Czasu i skwerem Geologicznym. Układ alej i placów tworzy w czasie trwania wystawy miasto w mieście – Warszawę z lotu ptaka ukazaną w innej rzeczywistej przestrzeni wybranych miast Ukrainy. To niezwykle ciekawe doświadczenie patrzeć na znane miasto również z tej perspektywy.

Ideą wystawy jest uformowanie ekspozycji zdjęć lotniczych w postać symbolicznych ulic miejskich wytyczonych wzdłuż ścian domów. Każde zdjęcie lotnicze jest inne, podobnie jak każdy dom przy ulicy, a wzajemne sąsiedztwo jest niekiedy przypadkowe. Obrazy na wystawie, jak ciąg fasad budynków ustawionych w szeregu, układają się jednak w pierzeję i wyznaczają przebieg ulicy, wzdłuż której podążamy. Wiedzę o przestrzeni syntetyzujemy z poszczególnych, niekiedy przypadkowych, informacji w spójną całość.

Poszczególne zdjęcia są nie tylko budynkami współtworząc tematyczne aleje, ale również bramami, które w atrakcyjnej formie zapraszają, aby wniknąć głębiej do środka tematu pokazanego na zdjęciu. Umownie prowadzą one na podwórka znacznie poważniejszych zagadnień. Każde zdjęcie prowadzi na inne podwórko. Co zobaczymy – zależy od nas, ale na pewno dzięki zdjęciom dr Marka Ostrowskiego odkrywamy bogactwo tematycznych podwórek Warszawy – tych rzeczywistych i tych umownych - domen, z których zbudowane jest każde miasto i nasza wiedza o nim.

Obrazy lotnicze niosą w sobie ogromny ładunek informacji. Nie są to zdjęcia przypadkowe, ale wybrane z kilkudziesięciu tysięcy zdjęć lotniczych wykonanych przez autora na terenie samej tylko Warszawy, nie mówiąc o innych zdjęciach z terenu Polski i Europy. Wykonanie wielu z nich wymagało zorganizowania osobnego lotu w celu wykonania tylko tego konkretnego zdjęcia. Realizacja pojedynczego zdjęcia wymagała niekiedy aż kilkunastu lotów w ciągu jednego dnia.

Dr Marek Ostrowski jest specjalistą w zakresie informacji obrazowej. Zajmuje się zobrazowaniami w skali od poziomu molekularnego po lotniczy, od promieniowania cząsteczkowego po fale radiowe, ich analizą i interpretacją zarówno psychologiczną, jak i cyfrową. Zdjęcia, które wykonuje, mają aspekt nie tylko naukowy, ale jednocześnie estetyczny. Jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz m.in. członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

Zdjęcia lotnicze, które są jego pasją naukową, wykonuje samodzielnie bez wsparcia jakiejkolwiek instytucji.

Autor czuje się wyróżniony faktem, że pierwsza prezentacja tej wielkiej wystawy ma miejsce właśnie w Ukrainie. Ma nadzieję, że może w najbliższym czasie, na EURO 2012, uda się stworzyć wspólne, polsko-ukraińskie opracowanie albumowe i wspólną wystawę pokazujące nie tylko jedno miasto, ale oba państwa i wspólnie zaprezentować się w Europie.

Kontakt z autorem www.samper.pl

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031