SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

Panorama w podczerwieni pokazuje Warszawę pełną zieleni. Promieniowanie podczerwone jest intensywnie odbijane przez chlorofil i rejestrowane na specjalnym filmie w postaci koloru czerwonego. Intensywna czerwień na zdjęciu świadczy o znakomitej kondycji miejskiej roślinności.

Panorama nie tylko przestrzeni, ale i czasu. Zdjęcie jest efektem skanowania przestrzeni od momentu zachodu Słońca (geograficznie w kierunku zachodnim) do pory nocnej (geograficznie w kierunku wschodnim). Zdjęcie to nie ma ani góry, ani dołu i mogą je oglądać równocześnie dwie osoby siedzące naprzeciw siebie.

http://varsovia.pl

Panorama Warszawy przełomu wieków na wystawie jest przedstawiona w postaci miniaturowej.

Celem panoramy było stworzenie cezury - obrazu miasta na przełomie wieków i jednocześnie tysiącleci, do którego można będzie odnosić kolejne, szybko następujące zmiany. Panorama stała się też umowną bramą pozwalającym wniknąć w szeroko pojmowaną przestrzeń miasta – stała się punktem startowym do tworzenia nowoczesnej elektronicznej obrazowej bazy danych o Warszawie.

Odsłonięta została w noc sylwestrową otwierającą nowy, XXI wiek i kolejne, trzecie milenium. Nawet wtedy mając cztery pietra wysokości i 130 m długości była prezentowana w wielokrotnym pomniejszeniu. W momencie powstania była to największa na świecie cyfrowa 360o panorama miasta. Potencjalna wysokość obrazu wynosi 200 m, tu, na wystawie, jest zmniejszona do zaledwie półtora metrowej wysokości.

Podkreślając stronę estetyczną tego zdjęcia obszerny podpis można zastąpić jednym stwierdzeniem: jasna perspektywa, choć dopiero na horyzoncie.

Panorama Warszawy 2008 r. Wybudowane w ostatnim dziesięcioleciu wieżowce stworzyły nowy wizerunek urbanistycznego centrum. W najbliższych latach pojawia się kolejne.

Panorama Warszawy nocą to odmienny krajobraz, w którym w ciemnościach znikają nie tylko kolory, a nawet tak wielkie obiekty jak Wisła, stadiony, parki, cmentarze. Gdyby wyłączono prąd w jednej sekundzie znika miasto. Zupełnie inaczej niż w dzień ujawnia się sieć ulic – ich ranga nie zależy od ważności, szerokości i przepustowości, ale intensywności oświetlenia. Na zdjęciu panorama fragmentu miasta od strony mostu Siekierkowskiego.

Panorama miasta postrzegana z pozycji Wisły jako korytarza ekologicznego wpisanego w projekt europejskiego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000. Dla spostrzegawczych nie będzie trudne odnalezienie na zdjęciu klucza ptaków lecących tym korytarzem powietrznym.


 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031