SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

Park Paderewskiego - jeden z najpiękniejszych parków Warszawy utworzony na dawnej wyspie wiślanej - jest zespołem naturalnych kompozycji przestrzennych odzwierciedlających w umowny sposób wszystkie najbardziej charakterystyczne formy krajobrazowe występujące w Polsce od Bałtyku do Tatr. Ideą Paderewskiego, wyrazem jego wielkiego patriotyzmu i radości z odzyskanej niepodległości po okresie rozbiorów politycznych w XIX wieku, było symboliczne utrwalenie krajobrazów Polski w zwartej kompozycji parku.

Łazienki Królewskie – jeden z najbardziej znanych i uczęszczanych parków Warszawy. Dawna letnia rezydencja wypoczynkowa Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała na terenie dawnego zwierzyńca u stóp zamku Ujazdowskiego wykorzystywanego na łowy przez książąt mazowieckich. Na zdjęciu Pałac na Wodzie, amfiteatr na wyspie i, dla spostrzegawczych, ławica karpi królewskich w stawie.

Las Bielański jest jednym z reliktów dawnej Puszczy Mazowieckiej sprzed tysiąca lat. W lesie natkniemy się na dziesiątki okazów starych, wielowiekowych dębów. Wspomagając się zdjęciem lotniczym warto bezpośrednio w terenie spróbować odszukać poszczególne drzewa.

Oś Saska - największe założenie urbanistyczne Warszawy okresu baroku. Osnowę stanowi półtorakilometrowa oś urbanistyczna, na której zaprojektowano szereg obiektów m.in. rozległy park zwany Ogrodem Saskim.

Pozornie ten sam park, co obok na zdjęciach po lewej i prawej stronie. Inny punkt widzenia tworzy nowe rzeczywistości. Widzimy zupełnie inną przestrzeń, choć nosi tę samą nazwę i położona jest geograficznie w tym samym miejscu. Na zdjęciu Ogród Saski jesienną nocą.

Niedzielne, upalne popołudnie na trawie – jak w malarstwie impresjonistów. Gdzie? Oczywiście w Ogrodzie Saskim. Prezentowany obraz jest bardzo dużym powiększeniem zdjęcia lotniczego. Postać na wyjściowym diapozytywie jest zaledwie milimetrowej wielkości kropką.

Jednym z symboli Warszawy jest nowa biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego z niezwykłym ogrodem na dachu. Ze zwykłej książnicy – magazynu dzieł sama stała się dziełem. Zaprojektowana przez architekta Marka Budzyńskiego doskonale, wręcz naturalnie wpisała się nie tylko w krajobraz wizualny, ale i duchowy uczelni. Od pierwszych dni stała się znakiem tożsamości Warszawy, w tym pozytywnym emocjonalnym, architektonicznym i społecznym znaczeniu. Powstał w najdoskonalszej formie współczesny ogród nauk.

To zdjęcie pokazuje bank.

Wiele osób będzie zapewne szukać na zdjęciu budynku. A tymczasem jest to bank... genów. Wśród ogrodów Warszawy szczególne miejsce zajmują ogrody botaniczne. Począwszy od najdawniejszego przy Pałacu Kazimierzowskim po współczesne: uniwersytecki przy alejach Ujazdowskich i Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie. Na zdjęciu fragment ogrodu botanicznego w Powsinie z kolekcją 900 gatunków i odmian bylin lądowych, wodnych oraz stanowisk wilgotnych i bagiennych.


 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031