SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

POLSKA Z LOTU ORŁA

Orzel szybujący wysoko w przestworzach to symbol wolności, sily i majestatycznego piękna. Taki wlaśnie orzel na czerwonym polu jest godlem Rzeczypospolitej Polskiej. Spojrzenie z perspektywy lotu orla szybującego wysoko w przestworzach na terytorium, którego jest się jednocześnie historycznym symbolem, wydaje się być szczególnie ciekawe.

Wystawa "Polska z lotu orla" ukazuje przestrzeń z perspektywy niedostępnej dla większości ludzi, ale niezwykle inspirującej. Zdjęcia lotnicze - jak twierdzi ich autor dr Marek Ostrowski - są nie tylko techniką fotograficzna, ale przede wszystkim sposobem myślenia. Im wyżej się wznosimy, tym bardziej poszerzają się horyzonty naszego myślenia. Ta samo dzieje się, gdy glębiej wnikamy w to, co poznaliśmy do tej pory.

Dr Ostrowski jest pracownikiem Wydzialu Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, czlonkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, którzy razem z Biurem Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy patronują tej wystawie. Od dziesięcioleci zajmuje się naukowo informacją obrazową i zobrazowaniami w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego i w różnej skali od poziomu molekularnego po obrazy satelitarne. Znaczna część dzialalności naukowej i aktywności twórczej związana jest z badaniami lotniczymi i satelitarnymi. Jego zdjęcia lotnicze są dokumentacją naukową, narzędziem badawczym, ale jednocześnie urzekają estetyką i kompozycją. Szczególnie ciekawe są nowe i zaskakujące interpretacje treści zdjęć pozwalające odkrywać nowe znaczenia i konteksty. Zdjęcia i ich interpretacja są pelne bogactwa informacji zarówno o przestrzeni, jak i o ... nas samych. Ze zdjęć niejednokrotnie budowane są w realnej przestrzeni całe wystawy-miasteczka z dziesiątkami tematycznych ulic i placów. Zdjęcia te czyta się jak beletrystykę, niekiedy poezję, i jednocześnie jak publikację naukową oddzialującą na nasz intelekt zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez emocje.

Autor dziesiątków wielkoformatowych wystaw, wielu nagradzanych albumów fotografii lotniczej, twórca kierunku Varsavianistyka - Wiedzy o Mieście oraz projektu edukacyjnego Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego tworzącego nowy model szkoly i nauczania. Więcej: http://www.projektwarszawa.org, http://www.samper.pl/tryptyk_edukacyjny/?tr-edu-zalozenia.

Prezentowana wystawa pokazuje Polskę - kraj, który w tym pólroczu przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej, jego krajobrazy naturalne i kulturowe oraz ich interpretacje. Polska to kraj niezwykle piękny przyrodniczo, o bogatej historii i tradycjach, który wielokrotnie chlubnie wpisal się w tradycje Europy.

Wystawę zorganizowal Komitet Organizacyjny Semestru Polskiego przy Joint Research Center w Isprze z okazji polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Wystawie będzie towarzyszyl wyklad:
cz. I wprowadzająca
Informacja obrazowa - przewodnik po przestrzeni i po mózgu
cz. II
Polska, Warszawa, Szkola Warszawska.

Wyklady odbędą się w Circolo Velico di Cerro

Kontakt z autorem: samper@samper.pl, http://www.samper.pl, http://projektwarszawa.orgZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA POLSKI

Polska - kraina pomiędzy Baltykiem a Tatrami, jedno z państw jednoczącej się Europy. Na zdjęciu Zatoka Gdańska - morskie okno na świat. W dali pólwysep Helski.


PÓŁWYSEP HELSKI

Piaszczysta mierzeja usypana przez prądy morskie Morza Baltyckiego. Jest to rejon najdalej na pólnoc wysuniętej części Polski.


RUINY KOŚCIOŁA W TRZĘSACZU

Dynamika linii brzegowej granic państwa nadmorskiego. Pozostalości kościola wybudowanego w XV wieku, wówczas w odleglości 2 km od brzegu.


UJŚCIE RZEKI PIAŚNICY DO MORZA

Piękne piaszczyste plaże są tradycyjnym miejscem wypoczynku wakacyjnego i kontaktu z przyrodą. Zabarwienie wody strumienia splywającego do morza pochodzi z zawiesiny związków humusowych.


WYDMY SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Jedne z największych wydm w Europie są przewiewane po mierzei Łebskiej z prędkością 2-10 m/rok. Na czele najwyższa z nich - wydma Łącka (45 m. n.p.m.), dalej wydmy: Gapa Mala i Pajęcza. Zdjęcie jest fragmentem pierwszej barwnej ortofotomapy cyfrowej z 1994 r.


ZANIKAJĄCA ZATOKA MORSKA

Jezioro Drużno - pozostałość wielkiej zatoki morskiej sprzed tysiąca lat i dawnej delty Wisly. Na terenie Żuław występują jedyne w Polsce obszary lokalnych depresji.


WARMIA, MAZURY

Cala Polska pólnocna to malownicza kraina jezior polodowcowych, z których największe znajdują się we wschodniej części na Mazurach. Na zdjęciu średniej wielkości jezioro Kisajno, w dali Dargin. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to kandydat Polski w międzynarodowym konkursie Fundacji New7Wonders na Nowe 7 Cudów Natury.


JEZIORO TUCHLIN, MAZURY

Jedna z mazurskich wysp zamieszkalych przez dziko żyjące kormorany.


WIGIERSKI PARK NARODOWY

Zobrazowanie niejednorodności zamarzania jezioro Omólówek, w rejonie polskiego bieguna zimna, uwidocznia nieuchwytną innymi technikami badawczymi, dynamikę turbulencji strumieni wody wewnątrz toni jeziornej. Na powierzchni lodu widoczne są także ślady ścieżek wędkarzy.


JEZIORO SMOLAK, MAZURY

Zarastające jezioro w ostatniej fazie sukcesji. W swoim zamieraniu jest caly czas urokliwe. Wielką sztuką w życiu jest umieć pięknie się zestarzeć.


JEZIORO Z PRZESZŁOŚCIĄ

Wypelniona misa zarastającego jeziora to pierwsze stadia powstawania torfu. W dali polodowcowe jezioro Buwelno.


PARK NARODOWY BAGNA BIEBRZAŃSKIE

Stu kilometrowej dlugości dolina rzeki Biebrzy jest jednym z największych w Europie obszarów bagien i torfowisk oraz jedną z największych w Europie ostoją naturalnej dzikiej przyrody. Nieprzebyte, niedostępne dla czlowieka obszary są królestwem ptaków. Zaobserwowano tu ponad ćwierć tysiąca gatunków ptaków.


BEŁCHATÓW - KOPALNIA ODKRYWKOWA WĘGLA KAMIENNEGO

Najzasobniejsze i zarazem najmlodsze zloże węgla brunatnego w Europie. Źródlo energii dla czlowieka, ale jednocześnie rozlegla degradacja środowiska naturalnego.


KOPALNIA SIARKI W GRZYBOWIE

Zloża siarki powstaly w naturalnych procesach mikrobiologicznych jako produkt rozkladu siarczanów (m.in. gipsu). Eksploatacja siarki opracowaną w Polsce metodą wytopu podziemnego.


ZBIORNIK ODPADÓW POFLOTACYJNYCH ODPADÓW MIEDZI, LUBIN

Miedź i wiele rzadkich pierwiastków, które towarzyszą rudom miedzi, umożliwiają rozwój wielu nowoczesnych technologii. Poprodukcyjne odpady poflotacyjne są skladowane w obniżeniach terenu. Z boku zdjęcie bakterii lugujących odpady i odzyskujących resztki miedzi i srebra toksyczne dla środowiska (patent biotechnologiczny).


PRZELOM ŚRODKOWEJ WISLY

Przed milionami lat obszar Polski pokryty byl cieplymi wodami oceanu, w których bujnie rozwijalo się życie. Pozostalością tego okresu są odslaniające się na zboczach doliny Wisly wapienne skaly osadowe pochodzące z kredy i trzeciorzędu. Kilkudziesięciometrowej grubości warstwa osadów, widoczna jako wysoki brzeg doliny, jest zbudowana z pozostalości morskich organizmów. Na ląkach porastających dno dawnego oceanu artyści tworzą dziela oglądane ze skarpy.


TU DECYDOWALY SIĘ LOSY STAROŻYTNEJ EUROPY, MAZOWSZE

Brwinów - obszar wielkiego zaglębia hutniczego z I-II wieku naszej ery z dziesiątkami tysięcy pieców dymarkowych odnajdowanych 50 cm pod powierzchnią ziemi calego miasteczka. Na zdjęciu odslonięty jest fragment ze śladami wytopów z kilkudziesięciu pieców. Wytopiona stal slużyla do powstrzymania ekspansji Imperium Rzymskiego. Mazowsze Zachodnie można postrzegać więc jako jeden przodujących gospodarczo rejonów osadniczych, które wplynęly bezpośrednio na polityczne losy Europy.


SKARPA DOBRSKA

Stroma krawędź tektoniczna oddziela Równinę Belżycką od Kotliny Chodelskiej. Widoczny u dolu zdjęcia charakterystyczny krajobraz rolniczy zostaje utrwalony w ludowych strojach w wielu regionach z centralnej Polski. Krajobraz naturalny staje się krajobrazem kulturowym. Z boku 100 letnia Łowiczanka - Marianna Gać z Tomalów.


PAS NIZIN ŚRODKOWEJ POLSKI

Charakterystyczny uprawowy krajobraz środkowej Polski. Intensywna gospodarka rolna wyparla nawet pasy naturalnych zadrzewień wzdluż miedz. Nie znajdując schronienia i miejsc do wydania potomstwa giną ptaki, naturalni sprzymierzeńcy rolników w walce ze szkodnikami. To nowa postać krajobrazu kulturowego. Pojedyncze drzewo staje się symbolem ekspansji czlowieka.


SZWAJCARIA KASZUBSKA

Urokliwy krajobraz indywidualnych malych gospodarstw rolnych rozlokowanych na zboczach niewielkich wzniesień.


UJŚCIE BIEBRZY DO NARWI

Obraz naturalnych ląk oraz śladów historycznej sieci rzecznej i starorzeczy. Na takich terenach królują bociany - gatunek, który w Polsce cieszy się szczególną sympatią jak bliski przyjaciel. Kojarzony jest z barwami narodowymi, wolnością, naturą.


RZEKA WELNA I NIELBA

Unikalne w skali światowej skrzyżowanie dwóch rzek w okolicy Wągrowca (Wielkopolska), które przeplywają przez siebie, ale ich wody nie mieszają się.


MOST NA RZECE i WIEŻOWCE

Mala rzeka - historyczny most. Jego twórcą jest profesor Politechniki Warszawskiej Stefan Bryla. Most na rzece Sludwi jest pierwszym w świecie mostem żelaznym wykonanym w technologii spawanej. Most spawany, znacznie lżejszy od konstrukcji nitowanych, umożliwil budowę i zapoczątkowal erę stalowych konstrukcji drapaczy chmur, której stal się symbolem.


STATKI PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ PO LĄDZIE

Kanal Elbląski zbudowany w II polowie XIX wieku (proj. inż. J. Steenke) jest jedynym tego typu zabytkiem myśli technicznej w Europie. Na 10 km fragmencie trzeba bylo pokonać 100 m różnicę poziomów. Problem rozwiązano budując kanal wodny ... schodkowo. Na poziomych odcinkach statki plyną kanalami, stoki kolejnych wzniesień pokonują przewożone na specjalnych platformach.


WISLA - NAJPIĘKNIEJSZA Z EUROPEJSKICH RZEK

Wisla, nazywana królową polskich rzek, to ostatnia z wielkich rzek Europy zachowana w tak naturalnym stanie. Jej niepowtarzalny krajobraz stanowią brzegi porośnięte roślinnością lęgową, liczne wyspy i lawice piasku tworzą wartość niespotykaną gdzie indziej w Europie. Dolina Wisly stanowi jeden z ogólnoeuropejskich korytarzy ekologicznych.


WISLA NIESFORNA

Niektóre z fragmentów Wisly zostaly ograniczone ziemnymi walami zabezpieczającymi przed powodziami. Podczas gwaltownych wezbrań nie wytrzymują one jednak naporu wody. Wówczas duże tereny dawnych polderów polożonych w dolinie są zatapiane falą powodziową.


CASUS PILCE

Potężne powodzie naruszają stale podloże do tego stopnia, że wraz z gruntem splynąć mogą nawet wsie. Na zdjęciu likwidacja z powodu niestabilności gruntu calej wioski dopiero co odbudowanej po wcześniejszej powodzi.


ARCHITEKTURA JEZIOR

Stawy Milickie (Dolny Śląsk). Fragment wielkiego zespolu 285 stawów rybnych polożonych w kotlinowatych rozszerzeniach doliny Baryczy. Zalożone przez cystersów już w XIII wieku stawy milickie są największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, a zarazem jednym z bardziej znanych rezerwatów ornitologicznych w Europie.


SIEWCY WAPNA

Stawy rybne co kilka lat muszą być odkażane. Woda jest wtedy spuszczana. Gdy zbiornik jest niewielki na grząski grunt wchodzą ludzie i ręcznie, charakterystycznymi ruchami, rozrzucają wapno dezynfekujące i odkwaszające osady.


PUSTYNIA BLĘDOWSKA

Pozostalość dawnej wydmy z epoki lodowcowej. Do niedawna jedyna pustynia w Polsce. W upalne dni dostrzegano tu nawet zjawisko fata morgana. Obecnie zostala zalesiona.


TRATWY

Lasy są jednym z wielu bogactw Polski. Pozyskiwane z nich drewno, gdzie bylo to możliwe, transportowane bylo drogą wodną. Splawiane pnie drzew wiązane byly w tafle tratw. Na zdjęciu splawione pnie w sąsiedztwie tartaku.


ŚLADY PO PRZYBYSZACH Z KOSMOSU

Na świecie znanych jest tylko 16 miejsc upadku meteorytów na Ziemię, a w Europie tylko dwa. Jeden z nich, i jedyny w Polsce, to rezerwat w Morasku kolo Poznania. Zaglębienia w drzewostanie do ślady minikraterów po upadku meteorytu okolo 5 tysięcy lat temu. Obecnie wypelnione są wodą. Największy krater ma 60 m średnicy i 11 m. glębokości.


FRAGMENT PIENIŃSKIEGO PASA SKALKOWEGO

Stożki skalek wapiennych wystają ponad otaczający flisz karpacki. U dolu zdjęcia zamek w Niedzicy i zapora wodna na Dunajcu.


ŚNIEŻKA

Magiczna Góra polożona w paśmie Karkonoszy jest jednocześnie najwyższym szczytem Sudetów (1602 m). Przez szczyt przebiega granica Polski i Czech. Charakterystyczny ksztalt skalnego stożka jest związany z budową geologiczną (skaly metamorficzne zwane hornfelsami). Przez szczyt przebiega granica między Polską a Czechami.


TARNICA, BIESZCZADY

Bieszczady - góry marzycieli, pionierów, osadników, poszukiwaczy przygód, szukających wolności, banitów uciekających od cywilizacji. Na zdjęciu: poloniny - charakterystyczne dla Bieszczad ląki wysokogórskie.


DOLINA NARWI POD LOMŻĄ

Bogactwo form geomorfologicznych doliny rzecznej i dzialalności czlowieka. Rozlegle wczesnośredniowieczne grodzisko otoczone walami z systemem podgrodzi doskonale wtapia się w naturalny krajobraz.


KRAKÓW - HISTORYCZNA STOLICA POLSKI

Na pierwszym planie Wawel - wzgórze zbudowane z górnojurajskich wapieni. Na szczycie zamek - od XI do XVIII wieku siedziba, miejsce koronacji i pochówków królów Polski. Zielony obwarzanek wokól Starego Miasta, dawnego podgrodzia, to kolisty park - Planty.


ZAMKI NA WAPIENNYCH OSTAŃCACH

Zespól zamków obronnych zostal wybudowany w XIV w. za panowania króla Kazimierza Wielkiego, który "zastal Polskę drewnianą, a zostawil murowaną", jako system zabezpieczający szlaki handlowe i granice Malopolski. Sklada się z wielu zamków i warowni usytuowanych malowniczo na wysokich skalach (stąd nazwa - Orle Gniazda). Na zdjęciu Olsztyn - ruiny jednego z zamków zbudowanego z lokalnych skal wapiennych.


MALBORK - NAJPOTĘŻNIEJSZY Z ZAMKÓW KRZYŻACKICH

Trzyczęściowa twierdza powstala w latach 1278-1280, a na jej budowę zużyto blisko 5 mln. cegiel. Od 1309 do 1457 r. byl siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem), a miasto stolicą państwa zakonnego.


BITWA POD GRUNWALDEM

Jedna z największych bitew średniowiecznej Europy rozegrala się 15 lipca 1410 r. między wojskami zakonu krzyżackiego wspomaganych przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, a polączonymi silami polskimi i litewskimi, pod dowództwem króla Polski Wladyslawa II Jagielly. Wojna zakończyla się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sil krzyżackich. W rocznice wydarzeń sprzed wieków na polach grunwaldzkich odbywają się rekonstrukcje walk.


SREBRNA GÓRA

Góry Sowie, najstarsze pasmo górskie, kryje wiele tajemnic nie tylko geologicznych. Twierdza Srebrna Góra wybudowana zostala przez króla Prus Fryderyka II do pilnowania przelęczy. Nigdy nie zdobyta, stala się obecnie zabytkiem techniki wojennej.

W okresie II wojny światowej w twardych skalach Gór Sowich Niemcy rozpoczęli drążenie kilometrów tuneli i gigantycznych hal fabrycznych. Byla to realizacja tajnego planu "Riese".POZNAŃ - STOLICA WIELKOPOLSKI

Siedziba Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na zdjęciu - renesansowy ratusz, w którym wraz z poludniowym hejnalem pojawiają się i bodą poznańskie koziolki stanowiące atrakcję turystyczną i jeden z wielu symboli miasta.


TORUŃ - MIASTO KOPERNIKA I SLYNNYCH PIERNIKÓW

Toruń - jedno z najstarszych miast polskich. Miejsce urodzin Mikolaja Kopernika (1473 r.) - astronoma, matematyka, lekarza, ekonomistę, autora De revolutionibus orbium coelestium,. Toruńska starówka znajduje się na liście zabytków Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.


GDAŃSK - MORSKA STOLICA POLSKI

Miasto portowe, dawniej królewskie. Należal do ligi miast hanzeatyckich - związku miast handlowych Europy. Najstarsza część: Miasto Glówne i Stare zostaly w 80 % zniszczone pod koniec II wojny światowej. Widoczna w centrum zdjęcia bazylika mariacka jest największą w Europie średniowieczną świątynią z cegly. Gdańsk jest miejscem i symbolem wybuchu II wojny światowej, powstania Solidarności i upadkiem komunizmu w Europie Środkowej.


SULMIERZYCE

Jedna z tradycyjnych postaci zabudowy wiejskiej w centralnej Polsce.


QUO VADIS

Zmysly slużą poznaniu świata. Ale zmysly i w konsekwencji nasz umysl, można również oszukiwać tworząc światy nieistniejące. Specyficzny język wytworzyl film i teatr. Dzięki nim poprzez fikcję wchodzimy w rzeczywistość.

Na zdjęciu scenografia do filmu Jerzego Kawalerowicza "Quo vadis" opartego na powieści polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. Między halami przemyslowymi XX wieku wyrósl starożytny Rzym z czasów Nerona. Widać świątynię, dom Winicjusza, mieszkanie Chilona, a nawet most przerzucony nad Tybrem. Scenografia splonęla pod koniec zdjęć.ŻYWIOLY - OGIEŃ

Pożar nie niszczy już dziś calych miast, jak w średniowieczu, ale dla konkretnej rodziny, która traci dorobek życia lub tegoroczne plony, jest tragedią.


JAK ZAMEK NAD LOARĄ

Zamek w Goluchowie z XVI w. polożony nad rzeką Ciemną przypomina swoją architekturą styl zamków znad Loary. Jego atrakcją są nie tylko zamek i wspaniale kolekcje wewnątrz. Niezwykle cenny jest park. Na 160 hektarach rośnie ponad 1000 gatunków drzew i krzewów tworząc rozlegle arboretum. Znajduje się tu jedyne w Europie muzeum leśnictwa.


UNIA POLSKO-LITEWSKA - PREKURSOR UNII EUROPEJSKIEJ

W lipcu 1569 r. zostal zawarty w Lublinie związek międzypaństwowy szczególnej rangi. W wyniku postanowień unijnych powstala Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego z jedną polityką zagraniczną i jednym wladcą, powolywanym na wspólnym sejmie. Unia polsko-litewska stala się jednym z pierwszych realnych europejskich związków ponadnarodowych i ponadpaństwowych. Byla jednym z najdlużej funkcjonujących prekursorów wspólczesnej Unii Europejskiej. Unia ta przetrwala aż do rozbioru Polski w końcu XVIII wieku.

Na zdjęciu zamek w Lublinie - miejsce podpisania Unii oraz oryginal aktu Unii Lubelskiej.CZĘSTOCHOWA

Ufortyfikowany klasztor-twierdza nazywana Fortalitium Marianum pozwolila przetrzymać w 1655 roku 40 dniowe oblężenie armii szwedzkiej podczas wielkiego najazdu na Polskę zwanego popularnie Potopem Szwedzkim. Spektakularna obrona Jasnej Góry poderwala caly naród do walki i zwycięstwa nad Szwedami. Od tego momentu wzmocnil się kult obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, a twierdza jasnogórska stala się nie tylko twierdzą militarną i ośrodkiem kultu religijnego, ale również ośrodkiem patriotyzmu i tradycji narodowych.


PROWOKACJA GLIWICKA

Radiostacja gliwicka wybudowana w latach 1935-35 o wysokości 110 m jest najwyższą drewnianą budowlą na świecie. Przed wojną należala do III Rzeszy Niemieckiej. Prowokacja niemiecka (krwawy napad Niemców przebranych i udających Polaków na wlasny obiekt) dokonany 31 sierpnia 1939 r. o godz. 20-tej wykorzystana zostala jako dowód agresywnego ataku na państwo niemieckie, który nie może pozostać bez odpowiedzi. Kilka godzin później wojska niemieckie wkroczyly na teren Polski. Wybuchla II wojna światowa.


CIEMNE CHMURY NASUNĘLY SIĘ NAD POLSKĘ OD ZACHODU

Gdańsk - 1 września 1939 r. salwa z pancernika Schleswig-Holstein, przybylego do Gdańska z kurtuazyjną wizytą, oddana z widocznego na zdjęciu morza w kierunku pólwyspu Westerplatte rozpoczęla II wojnę światową. Obrona Westerplatte przez polskich żolnierzy jest jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu.


KOLEBKA SOLIDARNOŚCI

Tu, w porcie gdańskim, 31 sierpnia 1980 r. zostaly podpisane porozumienia sierpniowe między rządem a robotnikami kończące ogólnopolską falę strajków i protestów. Wydarzenia gdańskie zapoczątkowaly rewolucję obalającą system komunistyczny w państwach Europy Wschodniej. Ikoną Solidarności jest, mieszkający do dziś w Gdańsku, laureat pokojowej Nagrody Nobla - elektryk Lech Walęsa.


WYSPA POMIDOROWA

Wyglądająca jak ptak wyspa pomidorowa na Wiśle, w samym centrum Warszawy, odkryta i opisana przez autora zdjęcia, to jeden z przykladów antropopresji - relacji między miastem a Wislą. Jasno zielona "trawa" to dziesiątki tysięcy siewek wylącznie pomidorów. Skąd się wzięly? O niezwyklych zjawiskach sukcesji odkrytych na obrazach lotniczych oraz genezie i historii wyspy pomidorowej można przeczytać w publikacjach naukowych i albumie "Oblicze Sawy".


KLEJNOTY WISLY

Wisla, jak przystalo na królową rzek europy pólnocnej, od czasu do czasu przyozdabia się naturalnie pięknymi klejnotami. Na zdjęciu krysztaly lodowe z wiślanej kolekcji dedykowane Paniom. Zdjęcie zostalo zrobione w rejonie Warszawy. Czy zainspirują któregoś jubilerów lub grafików?


WISLA W WARSZAWIE

Naturalny roztokowy charakter koryta Wisly w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i ciągle odświeżanie się przenoszonej z nurtem przydennej warstwy piasków i żwirów sprzyjają naturalnym procesom oczyszczania wody. Z tak czystej wody korzysta wielka aglomeracja warszawska.


LAZIENKI KRÓLEWSKIE

Jeden z największych parków w Europie - Lazienki Królewskie. Letnia rezydencja wypoczynkowa króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego powstala w XVI/XVII wieku na terenie dawnego zwierzyńca u stóp zamku Ujazdowskiego, dawniej wykorzystywanego na lowy przez książąt mazowieckich. Na zdjęciu Palac na Wodzie, amfiteatr na wyspie i, dla spostrzegawczych, lawica karpi królewskich w stawie.


POPOLUDNIE NA TRAWIE

Wspólczesny impresjonizm. Niedzielne, upalne popoludnie. Oczywiście w Ogrodzie Saskim. Wydzielenie obiektu z otoczenia zmienia kontekst, a obraz staje się samoistnym bytem. Prezentowane zdjęcie jest bardzo dużym powiększeniem. Postać na filmie analogowym jest fizycznie zaledwie milimetrowej wielkości kropką.


OŚ SASKA

Oś Saska - największe i najpiękniejsze barokowe zalożenie urbanistyczne Warszawy z przelomu XVII/XVIII wieku. Osnowę stanowi póltorakilometrowa oś urbanistyczna, na której zaprojektowano szereg obiektów m.in. rozlegly park zwany Ogrodem Saskim. Na skraju parku, na osi, znajduje się Grób Nieznanego Żolnierza. Na zdjęciu Ogród Saski tym razem jesienną nocą.


TEN SAM PARK, CHOĆ INNY

Pozornie ten sam park, który widać na sąsiednich zdjęciach. Każda zmiana punktu widzenia tworzy jednak nowe rzeczywistości - odnosi się to również do odkryć naukowych. Na zdjęciu Ogród Saski tym razem jesienną nocą.


PLAC ZEGAROWY

Kolumna ze statuą króla Zygmunta III Wazy - jeden z symboli Warszawy, tym razem z perspektywy niedostępnej turystom. Obraz "Zegar Zygmuntowski" to artystyczne przetworzenie wielu cieni kolumny zarejestrowanych podczas 15 fotogrametrycznych lotów wykonanych w ciągu jednego dnia co godzinę z precyzją przelotu nad kolumną z dokladnością do 1 m.


DNA

Motywem Pikniku Naukowego Radia BIS w 2003 roku byly jednocześnie dwie rocznice: 50-lecia odkrycia helisy DNA i 100-lecia pierwszego lotu. Czy jednym zdjęciu można wyrazić dwa tematy tak różne pojęciowo i skalą od molekularnej po lotniczy? Odrobina twórczej fantazji i tak powstalo zdjęcie lotnicze helisy DNA, w którą ustawili się spontanicznie uczestnicy pikniku.


DWA SLOŃCA

Poznawanie Kosmosu poszerza horyzonty wiedzy, zmienia poglądy na genezę i formy życia, a znajdując nowy punkt odniesienia w czasoprzestrzeni pozwala inaczej spojrzeć na Ziemię.

Na zdjęciu niebo nad Warszawą w czasie zaćmienia Slońca w sierpniu 1999 roku. Warto zastanowić się, w którym miejscu znajduje się obraz Slońca. Analiza tego obrazu jest jednym z zadań rozwiązywanych na fizyce i geografii w ramach Szkoly Warszawskiej i Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego.ZOBRAZOWANIE IDEI

Obraz symbolizuje umiejętność selekcji i wybiórczego koncentrowania się na wybranych zagadnieniach. Ruch komunikacyjny wyizolowany z materialnego kontekstu pozwala skupić się na samej idei i strategii ruchu komunikacyjnego, tego, co można w nim usprawnić lub jakie zastosować innowacyjne rozwiązania? Dopiero w dalszej kolejności należy powiązać go z materialną rzeczywistością i zastanowić się, gdzie znajduje się skrzyżowanie przedstawione na zdjęciu.


ALEJA CIEKAWYCH PASJI

Pasja - pilka nożna. Na zdjęciu boisko stadionu Polonii w Warszawie.


WIARA I WYZWOLENIE

W tym miejscu, w 1979 roku, papież Jan Pawel II wypowiedzial historyczne slowa:

"Wolam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Pawel II, papież, wolam z calej glębi tego tysiąclecia, wolam w przeddzień święta zeslania, wolam wraz z wami wszystkimi: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi." Te slowa wypowiedziane w Warszawie byly jednym z zaplonów rewolucji Solidarności, której fala wyzwolila później spod komunizmu calą Europę Środkową.WIELKA ORKIESTRA

XIV Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka na placu Defilad w Warszawie zakończony happeningiem wyslania światelka do nieba. Idea tego charytatywnego przedsięwzięcia, w którym zaangażowane są mlodzież i dzieci, skala i jego ciąglość są fenomenem na skalę europejską.


CZERWONE ZNACZY ZIELONE

Promieniowanie podczerwone odbite przez chlorofil jest rejestrowane na filmie IR w postaci koloru czerwonego. Im rośliny są w lepszej kondycji tym intensywniej odbijają podczerwień. Panorama w podczerwieni pokazuje Warszawę pelną zdrowej zieleni.


CZASOPRZESTRZEŃ: NA WSCHÓD OD ZACHODU

Panorama nie tylko przestrzeni, ale i jednocześnie czasu. Zdjęcie jest efektem dwugodzinnego skanowania przestrzeni od momentu zachodu Slońca (geograficznie w kierunku zachodnim) do pory nocnej (w kierunku wschodnim).


PANORAMA WARSZAWY PRZELOMU WIEKÓW

Miniatura obrazu Panoramy Warszawy - największej w tamtym okresie na świecie kolistej panoramy miasta z nowatorską postacią odwzorowania perspektywy.

Odslonięta w Nowy Rok rozpoczynający XXI wiek i trzecie Tysiąclecie. Celem panoramy bylo stworzenie dokumentalnego obrazu miasta z tego okresu.

Panorama stala się cezurą pozwalającą wniknąć w szeroko pojmowaną przestrzeń miasta - stala się punktem wyjściowym do tworzenia nowoczesnej internetowej obrazowej bazy danych o Warszawie.

http://panorama.varsovia.pl/widok/SIEDZIBA KRÓLA WLASNOSCIĄ RZECZYPOSPOLITEJ

W miejscu drewniano-ziemnego grodu książęcego na początku XV wieku powstala murowana rezydencja księcia, która z czasem przeksztalcila się w rezydencję królewską.

Zamek królewski w Warszawie nie byl wlasnością króla, lecz wlasnością państwa. Król jedynie mial tu swoją siedzibę i to różnilo zamek warszawski od innych zamków królewskich na świecie. Dlatego też poprawnie nazywany byl Zamkiem Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej.

W zamku król mial swoją oficjalną rezydencję, ale jednocześnie tu mieścil się i obradowal Sejm Rzeczpospolitej, a także pracowaly urzędy koronne.PALAC PREZYDENCKI

Siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie przedpowstaniowym (do 1831 roku) siedziba Rządu Królestwa Polskiego, następnie Warszawskiego Rządu Gubernialnego, w latach II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej siedziba Urzędu Rady Ministrów.

W tym budynku w 1955 r. podpisano Uklad Warszawski, a w 1989 r. prowadzone byly negocjacje Okrąglego Stolu - bezkrwawego przejęcia wladzy.CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Na pierwszym planie, tuż nad brzegiem Wisly, znajduje się jedno z najnowocześniejszych technologicznie i najciekawszych architektonicznie europejskich laboratoriów wiedzy. Tu każdy, bez względu na wiek, może samodzielnie eksperymentować, a w nowoczesnym planetarium przenosić się czasoprzestrzeni mikro i makrokosmosu, w gląb toni oceanów czy cofać się do początków życia. To kolejny ciekawy punkt odniesienia, z którego perspektywy można spojrzeć na Warszawę i na Polskę.


PANORAMA TATR

Polska rozciąga się od Baltyku do Tatr. Spojrzenie na Tatry podczas balonowej wyprawy i przelotu nad szczytami Tatr - pasmem najwyższych gór w Polsce, symbolicznie kończy wędrówkę po Polsce rozpoczętą nad Baltykiem.


 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031