SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE


Via E. Fermi 2749, I-21027 Ispra, Italy


Ispra, 16.06.2011

W lipcu tego roku Polska przejmie na 6 miesięcy przewodnictwo w Unii Europejskiej (Polski Semestr 2011). W związku z tym został powołany Komitet Organizacyjny, który zajmie się organizacją uroczystości i imprez kulturalnych we Wspótowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej w Isprze (Varese) oraz na przyległym terytorium.

W naszym Centrum (http://www.jrc.ec.europa.eu) pracuje około 2 tysięcy osób jest to zaplecze badawcze Komisji Europejskiej, dające naukowcom szansę na realizację badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Instytuty badawcze JRC służą niezależną, naukową i techniczną radą Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej i krajom członkowskim w tworzeniu polityk europejskich.

Jednym z wydarzeń będzie wystawa wybitnego polskiego fotografa Pana Marka Ostrowskiego zatytułowana POLAND AS THE EAGLE FLIES (www.samper.pl). Z kilkudziesięciu tysięcy zdjęć lotniczych z obszaru całej Polski wykonanych przez autora w ciągu 25 lat wybrano kilkaset o szczególnych wartościach estetycznych i merytorycznych obrazujących zagadnienia związane z geologią, architekturą, urbanistyką, szeroko pojętą przyrodą (ekologią, środowiskami, wodami, lasami, a nawet atmosferą), etnografią, przemysłem, turystyką, ekonomią, historią, archeologią, transportem, lotnictwem, infrastrukturą, osadnictwem, informatyką (m.in. klasyfikowaniem zbiorów rozpoznawaniem struktur i układów, teledetekcją), a także historią i sztuką. W jakimś sensie zdjęcia te stanowią syntezę krajobrazów Polski. Autor traktuje zobrazowania lotnicze i satelitarne nie tylko jako techniki pozyskiwania informacji, ale przede wszystkim jako sposób myślenia. Analiza obrazów odbywa się więc nie tylko w kategoriach analizy instrumentalnej, ale przede wszystkim w kategoriach analizy mentalnej (intelektualnej i estetycznej), której problemy techniczne są podporządkowane i stanowią pomocne narzędzie.

Komitet Organizacyjny

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031