SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

PARK NARODOWY BAGNA BIEBRZAŃSKIEStu kilometrowej dlugości dolina rzeki Biebrzy jest jednym z największych w Europie obszarów bagien i torfowisk oraz jedną z największych w Europie ostoją naturalnej dzikiej przyrody. Nieprzebyte, niedostępne dla czlowieka obszary są królestwem ptaków. Zaobserwowano tu ponad ćwierć tysiąca gatunków ptaków.
 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031