SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

UNIA POLSKO-LITEWSKA - PREKURSOR UNII EUROPEJSKIEJW lipcu 1569 r. zostal zawarty w Lublinie związek międzypaństwowy szczególnej rangi. W wyniku postanowień unijnych powstala Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego z jedną polityką zagraniczną i jednym wladcą, powolywanym na wspólnym sejmie. Unia polsko-litewska stala się jednym z pierwszych realnych europejskich związków ponadnarodowych i ponadpaństwowych. Byla jednym z najdlużej funkcjonujących prekursorów wspólczesnej Unii Europejskiej. Unia ta przetrwala aż do rozbioru Polski w końcu XVIII wieku.

Na zdjęciu zamek w Lublinie - miejsce podpisania Unii oraz oryginal aktu Unii Lubelskiej.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031