SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

ZOBRAZOWANIE IDEIObraz symbolizuje umiejętność selekcji i wybiórczego koncentrowania się na wybranych zagadnieniach. Ruch komunikacyjny wyizolowany z materialnego kontekstu pozwala skupić się na samej idei i strategii ruchu komunikacyjnego, tego, co można w nim usprawnić lub jakie zastosować innowacyjne rozwiązania? Dopiero w dalszej kolejności należy powiązać go z materialną rzeczywistością i zastanowić się, gdzie znajduje się skrzyżowanie przedstawione na zdjęciu.
 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031