SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

Idea wystawy

Takiej Warszawy jeszcze nie było.

W rzeczywistym mieście, na trakcie spacerowym wzdłuż alej Ujazdowskich przed parkiem Ujazdowskim, pojawiła się mini-Warszawa z umownymi alejami, placami i skwerami. I blisko setką wielkoformatowych zdjęć lotniczych. Wystawa poświęcona stolicy autorstwa dr Marka Ostrowskiego wsparta została przez miasto stołeczne Warszawę. Wpisuje się ona w ramy autorskiego projektu Aleje Polskie.

Wystawa "Warszawa z lotu orła" ukazuje przestrzeń z perspektywy niedostępnej dla większości mieszkańców, ale niezwykle ciekawej i inspirującej. Zdjęcia lotnicze - jak twierdzi autor dr Marek Ostrowski - stanowią nowy punkt widzenia, a dodatkowo im wyżej, tym bardziej poszerza się horyzont naszej wiedzy o przestrzeni. Zdjęcia mają charakter jednocześnie dokumentu i często dzieła artystycznego. Łącząc w sobie elementy wiedzy i estetyki tworzą niezwykły wizerunek nowoczesnego miasta.

Wystawa zorganizowana jest w postaci miasteczka. Na okres trwania wystawy, na przestrzeni kilkudziesięciu metrów, Warszawa wzbogaciła się o aleję Konstytucyjną, aleję Warszawskie Zaproszenie, Emocjonalną, Przestrzenną, Inspiracji, Ciekawych Pasji, Parkową, Po Sąsiedzku, Filtrową i Ku Wiśle. Porozdzielane są one placami: zaułkiem Panoramicznym, placem Zegarowym i skwerem Geologicznym. Układ alej i placów tworzy w czasie trwania wystawy miasto w mieście - Warszawę z lotu ptaka przeniesioną w przestrzeń rzeczywistego miasta.

Nadanie dwóm skrajnym końcom pasażu wystawowego nazw alei Konstytucyjnej oraz alej Geologicznej i Ku Wiśle ma swoje uzasadnienie. Autor zwraca w ten sposób uwagę na dwa podstawowe czynniki, które uformowały dzisiejszą Warszawę i jej stołeczność: z jednej strony warunki środowiskowe - geomorfologia doliny Wisły i wysoczyzny, z drugiej zaś tradycje konstytucyjne. Pozostałe Aleje tematyczne, jako konsekwencje zdarzeń z przeszłości, w tym stołeczność Warszawy, są umownie rozpięte między nimi.

Ideą Autorskiego Projektu Aleje Warszawskie, i ogólnie Aleje Polskie zapoczątkowanego wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym w 2004 r. wystawą Gea-znaczy Ziemia, jest uformowanie ekspozycji zdjęć lotniczych w postać symbolicznej ulicy miejskiej. W 2006 roku projekt wsparło Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy umożliwiając Warszawiakom zapoznanie się ze zdjęciami zaprezentowanymi na wystawie. Każde zdjęcie lotnicze jest inne, podobnie jak każdy dom, a sąsiedztwo jest niekiedy przypadkowe. Obrazy na wystawie, jak ciąg fasad budynków ustawionych w szeregu, układają się w pierzeję ulicy, wzdłuż której podążamy. Poszczególne zdjęcia współtworzące tematyczną aleję stanowią w rzeczywistości bramy domów, które w atrakcyjnej formie zapraszają, aby wniknąć głębiej do środka. Obrazy są bramami, które prowadzą na podwórka znacznie poważniejszych tematów. Każde zdjęcie prowadzi na inne podwórko. Co zobaczymy - zależy od nas, ale na pewno dzięki zdjęciom dr Marka Ostrowskiego odkrywamy bogactwo tematycznych podwórek Warszawy - tych rzeczywistych i tych umownych - domen, z których zbudowane jest miasto.

Obrazy lotnicze niosą w sobie ogromny ładunek informacji. Nie są to zdjęcia przypadkowe, ale wybrane z kilkudziesięciu tysięcy zdjęć lotniczych wykonanych przez autora na terenie samej tylko Warszawy. Wykonanie wielu z nich wymagało zorganizowania osobnego lotu lub nawet wielu lotów w celu wykonania tylko tego konkretnego zdjęcia. Niekiedy realizacja jednego zdjęcia wymagała aż kilkunastu lotów w ciągu jednego dnia.

Zdjęcia na wystawie są z konieczności zaopatrzone w krótkie podpisy. Wystawie towarzyszy więc równolegle szersza, zwłaszcza pod względem opisowym, niniejsza wystawa wirtualna.

Ale jeszcze więcej informacji i materiałów zdjęciowych można będzie znaleźć w przygotowanych do druku albumach Tryptyku Warszawskiego, z których pierwszy tom - "Spojrzenie Warsa" ukaże się już w drugiej połowie lipca, a kolejny - "Oblicze Sawy" - w sierpniu. Trzeci tom Tryptyku - "ProjektWarszawa.pl" - ukaże się w październiku.

Po wielkim sukcesie dwualbumowego wydania "Polska z lotu orła", którego nakład już jest praktycznie niedostępny, już teraz Tryptyk Warszawski zapowiada się jako wydarzenie. W albumach znajdzie się dwa razy więcej wspaniałych unikalnych zdjęć, dla których zabrakło miejsca na tej, i tak dużej, ekspozycji.

Dr Marek Ostrowski, specjalista w zakresie informacji obrazowej, twórca Samodzielnej Pracowni Informacji Obrazowej SCI-ART, zajmuje się zobrazowaniami od poziomu molekularnego po lotnicze, ich analizą i interpretacją. Zdjęcia, które wykonuje, mają aspekt nie tylko naukowy, ale jednocześnie estetyczny. Jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz m.in. członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Zdjęcia lotnicze, które są jego pasją naukową, wykonuje samodzielnie bez wsparcia jakiejkolwiek instytucji.

Honorowy patronat nad merytoryczną stroną wystawy objęła JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Wystawa została sfinansowana ze środków m. st. Warszawy, a realizatorem jest Stołeczna Estrada.

Efektem współpracy jest piękna wystawa o stolicy, na którą zaprasza autor i miasto stołeczne Warszawa.

Projekt i ekspozycja "Warszawa z lotu orła: inaugurują jednocześnie działalność plenerowej letniej Galerii Ujazdowskiej.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031