SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

W przygotowaniu jest trzytomowe opracowanie, którego poszczególne tomy są już opracowane i być może uda się je opublikować w najbliższym czasie.
Zainteresowanie publikacją ze strony potencjalnych odbiorców jest bardzo duże. Niestety bez zainteresowania i pomocy władz Warszawy książka nie może się ukazać w cenie odpowiednio niskiej i dostepnej dla kazdego zainteresowanego.

W związku z przygotowywaną elektroniczną formą Autorskiego Projektu Obrazowej Bazy Danych wykorzystującego fotoplany jako podkład kartograficzny autor podjął decyzje (listopad 2006), ze fotoplany nie będą wydawane w postaci drukowanej - będą dostepne w formie elektronicznej z bezpłatnym dostępem.

Łącznie zebranych zostało kilkanaście tysięcy najwartościowszych zdjęć lotniczych zarówno archiwalnych, jak i współcześnie wykonanych przez autora, ukazujących miasto z lotu ptaka. Wszystkie publikowane będą po raz pierwszy. Całość została przygotowana tak, by czytelnik w miarę zapoznawania się z treścią książki nabywał umiejętność coraz bardziej wnikliwego czytania zdjęć i ich interpretacji. Zobrazowania lotnicze nie są bowiem traktowane tylko jako technika, ale przede wszystkim jako sposób myślenia.

SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031