SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO
Drukuj
Wystawa plenerowa krajobrazów lotniczych "GEA" - znaczy Ziemia

PRZESŁANIE WYSTAWY

Misją Państwowego Instytutu Geologicznego i autora wystawy jest promowanie wiedzy o środowisku naturalnym, jego zasobach i zagrożeniach. Ochrona dziedzictwa geologicznego, stanowi istotny element szerszej koncepcji - ochrony dziedzictwa przyrodniczego kraju.

W celu przybliżenia społeczeństwu piękna i różnorodności krajobrazu Polski, ukształtowanego przez procesy geologiczne i działalność człowieka, ukazania bogactw naturalnych i sposobów gospodarowania przestrzenią, PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY http://www.pgi.gov.pl, z okazji rocznicy 85-lecia swojej działalności, zaprosił dr MARKA OSTROWSKIEGO - uznanego specjalistę w dziedzinie fotografii naukowej, twórcę dyscypliny "Informacja obrazowa" i autora wielu albumowych prac naukowych - do wystawienia dotychczas niepublikowanych zdjęć lotniczych o szczególnych walorach naukowych i estetycznych.

Autor traktuje zobrazowania lotnicze i satelitarne nie tylko jako techniki pozyskiwania informacji, ale przede wszystkim jako sposób myślenia. Analiza obrazów odbywa się więc nie tylko w kategoriach analizy instrumentalnej, ale przede wszystkim w kategoriach analizy mentalnej (intelektualnej i estetycznej), której problemy techniczne są podporządkowane i stanowią pomocne narzędzie.

Wystawa GEA

Plenerowa ekspozycja, zatytułowana GEA - znaczy Ziemia, będzie eksponowana w wielu miejscach Polski, a zainaugurowała ją wystawa w Warszawie od maja do października 2004 r. na ogrodzeniu Państwowego Instytutu Geologicznego przy ulicy Rakowieckiej i ulicy Wiśniowej. Przez ten okres w Warszawie powstała "ALEJA GEOLOGICZNA" - umowna struktura przestrzenna tworząca nowy typ ulic tematycznych, inicjująca kolejny projekt dr Marka Ostrowskiego - ogólnopolski cykl wystaw plenerowych "Aleje Polskie". Projekt ten poświecony jest najciekawszym aspektom środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski. Patronat honorowy nad wystawą objął Główny Geolog Kraju, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - dr hab. Krzysztof Szamałek.

Wystawa GEA - znaczy Ziemia jest poświęcona geologicznym aspektom krajobrazu Polski - fundamentowi, na którym, i dzięki któremu, rozwija się życie i cywilizacja. Na wystawie można zobaczyć znakomite zdjęcia lotnicze, przedstawiające widziane "z lotu ptaka" formacje geologiczne oraz współczesne formy krajobrazowe, ukształtowane zarówno przez przyrodę, jak i człowieka. Zdjęcia pokazują charakterystyczne i jednocześnie najpiękniejsze krajobrazy współczesnej Polski, od klifu Morza Bałtyckiego po szczyty Tatr i Karkonoszy.

Z okazji wystawy, a jednocześnie przystąpienia do Unii Europejskiej, ukazał się w limitowanym nakładzie, pięknie wydany dwutomowy album "Polska z lotu orła". Przekazuje on ideę zawartą w wystawie - jest formą pokazania naszego bogactwa naturalnego, a jednocześnie formą bilansu działań człowieka.

Wystawie towarzyszyszą różnorodne formy zajęć, wykładów, seminariów, konkursów (wyniki konkursu PIG), które będą trwały do końca października. Wykłady i seminaria, związane z samą wystawą, jak i jej treścią, nawiązującą do wiedzy o środowisku naturalnym, jego zasobach i zagrożeniach, odbywać się będą w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego. Szczególnie interesujące będą zajęcia prowadzone dla szkół, uczelni i - jako całkowita nowość - dla pracowników instytucji i firm. Bezpośredni kontakt z Muzeum: tel. (0-22) 849 53 51 w. 387 lub e-mail: wmiz@pgi.waw.pl Dla zwiedzających wystawę, przygotowane zostały dwa konkursy: jeden fotograficzny, drugi wymagający spostrzegawczości i wiedzy. Nagrodą są dwutomowe albumy ze zdjęciami lotniczymi "Polska z lotu orła". Bliższe informacje o warunkach konkursów są umieszczone: na wystawie GEA - znaczy Ziemia, w Muzeum Geologicznym i na stronach internetowych http://www.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne.

SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031