SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO
Drukuj
Wystawa plenerowa krajobrazów lotniczych "GEA" - znaczy Ziemia

WYNIKI KONKURSÓW

TOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE

„GEA- ZNACZY ZIEMIA”

 

            W dniu 8 grudnia 2004 r. obradowało Jury konkursów w składzie:

Dr Izabela Ploch – Kierownik Pracowni Edukacji w Muzeum Geologicznym

Mgr Ilona Śmietańska – Kierownik Działu Współpracy i Promocji

Dr Marek Ostrowski – Autor wystawy „Gea – znaczy Ziemia”

Doc. dr hab. Włodzimierz Mizerski – kierownik Muzeum Geologicznego

            Jury zapoznało się z pracami, które wpłynęły na oba konkursy: Konkurs fotograficzny oraz Konkurs wiedzy i spostrzegawczości. Jury z przyjemnością skonstatowało wysoki poziom artystyczny nadesłanych zdjęć na Konkurs fotograficzny i wysoki poziom wiedzy uczestników Konkursu wiedzy i spostrzegawczości.

            Jury postawiło przyznać nagrody w Konkursie fotograficznym następującym osobom:

  1. Ireneuszowi Dąbrowskiemu z Konstancina-Jeziornej
  2. Ewie Kasprzak z Sulejówka
  3. Annie Kowalczyk z Warszawy 
  4. Adamowi Maruszakowi z Warszawy

 

            Wśród osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi na pytania w Konkurskie wiedzy i spostrzegawczości Jury rozlosowało 4 nagrody. Nagrody otrzymują:

  1. Adam Maruszak z Warszawy
  2. Katarzyna Prostacka z Pruszkowa
  3. Aleksandra Sternik
  4. Czesław Urbanik z Warszawy

 

            Nagrodami są 2-tomowe albumy „Gea – znaczy Ziemia”.

 

            Uroczystość wręczenia nagród, otwarta dla wszystkich zainteresowanych, połączona z prezentacją fotografii nagrodzonych osób, odbędzie się w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie (ul. Rakowiecka 4) w styczniu 2005 r. Dokładny termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Muzeum w pierwszej dekadzie stycznia 2005 r., a Laureaci zostaną listownie powiadomieni o terminie uroczystości.

SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031