SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGOOczyszczalnia Czajka - na zdjęciu jeden z ostatnich etapów obiegu wody przez miasto przed jej ponownym zwróceniem Wiśle - biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych przy udziale drobnoustrojów.

Dzięki funduszom europejskim oczyszczalnia ulegnie w najbliższych latach wielkiej przebudowie i unowocześnieniu. Połączona z lewobrzeżną częścią miasta położonymi na dnie Wisły kolektorami zbierać i oczyszczać będzie ponad 80% ścieków Warszawy. Resztę oczyści Oczyszczalnia Południe. W 2010 roku Warszawa dołączy do nowoczesnych miast oczyszczających całość ścieków wyprodukowanych przez miasto.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031