SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGOTrasa pierwszego z wodociągów wody rzecznej dla Warszawy według projektu H.Marconiego prowadziła od ujęcia przy ulicy Karowej. Woda tłoczona była do widocznego w Ogrodzie Saskim usytuowanego na sztucznie wybudowanym wyniesieniu wodozbioru zbudowanego na wzór świątyni Vesty z Tivoli.

Stąd spływała grawitacyjnie i była rozprowadzana rurociągami po mieście. Dziś to ujęcie nie istnieje, a obiekty wodociągu Marconiego ( filtry, pompownia) zostały przerobione przez Lindleya na przepompownię ścieków, która nosiła nazwę „Warszawa”, obecnie „Powiśle”. Tłoczy ona ścieki z dolnego tarasu Warszawy na górny, aby dotarły do kolektora bielańskiego.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031