SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGOStacja Filtrów zbudowana w 1886 roku według projektu Lindleya, zapewniająca wodę dla dużej części lewobrzeżnej Warszawy to wyróżniający się element w lotniczym krajobrazie miasta. Sprawnie zarządzana funkcjonuje bezawaryjnie od 120 lat.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031