SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGOZdjęcie wykonane w momencie przepływu kulminacyjnej fali powodziowej. Woda do osadnika Czerniakowskiego - ogromnego zbiornika magazynującego wodę dla miasta - pobierana jest spod dna Wisły systemem drenów zapewniających wysoką jakość wody bez względu na jakość wody w rzece.

Stąd jest tłoczona pod górę do Stacji Filtrów Zakładu Wodociągu Centralnego, gdzie pracują urządzenia uzdatniające ją i wysyłające do sieci przewodów zaopatrujących w wodę część Warszawy.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031