SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


W tym miejscu, w 1979 roku, papież Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa: "Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi." Zapoczątkowało to wielki zryw narodowościowy, powstanie "Solidarności", ruchy niepodległościowe w sąsiednich państwach, wielką przebudowę społeczną, ekonomiczną i polityczną Europy środkowej. Sztuką jest jednak nie samo wzbudzanie rewolucji, ale trwałe utrzymanie i rozwijanie jej osiągnięć pro publico bono.

 
© 2022 SAMPER / SCI-ART