SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Spojrzenie z przeszłości. Wybetonowana i pokryta warstwą asfaltu płyta miejska izoluje Warszawę od naturalnego środowiska. Patrząc na zdjęcie trudno sobie wprost wyobrazić, że w miejscu placu Bankowego jeszcze przed 200 laty znajdował się w lokalnym obniżeniu duży zbiornik wodny w otoczeniu pól i lasów, pełen ptaków kryjących się w przybrzeżnych szuwarach. Rozprzestrzeniające się miasto wydzierało naturze skrawek po skrawku.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031