SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Spojrzenie na dzisiejsze miasto wieżowców z pozycji średniowiecznego grodu na Bródnie widocznego u dołu na leśnej polanie. Gród ten, zbudowany nad rzeką Brodną był najstarszą znaną strażnicą w tym rejonie. Funkcjonował w X i XI wieku tradycyjnie na prawym, wschodnim brzegu Wisły, kontynuując przedhistoryczne tradycje osadnicze tego rejonu.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031