SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


To zdjęcie pokazuje bank.

Wiele osób będzie zapewne szukać na zdjęciu budynku. A tymczasem jest to bank... genów. Wśród ogrodów Warszawy szczególne miejsce zajmują ogrody botaniczne. Począwszy od najdawniejszego przy Pałacu Kazimierzowskim po współczesne: uniwersytecki przy alejach Ujazdowskich i Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie. Na zdjęciu fragment ogrodu botanicznego w Powsinie z kolekcją 900 gatunków i odmian bylin lądowych, wodnych oraz stanowisk wilgotnych i bagiennych.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031