SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Niedzielne, upalne popołudnie na trawie – jak w malarstwie impresjonistów. Gdzie? Oczywiście w Ogrodzie Saskim. Prezentowany obraz jest bardzo dużym powiększeniem zdjęcia lotniczego. Postać na wyjściowym diapozytywie jest zaledwie milimetrowej wielkości kropką.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031