SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Park Paderewskiego - jeden z najpiękniejszych parków Warszawy utworzony na dawnej wyspie wiślanej - jest zespołem naturalnych kompozycji przestrzennych odzwierciedlających w umowny sposób wszystkie najbardziej charakterystyczne formy krajobrazowe występujące w Polsce od Bałtyku do Tatr. Ideą Paderewskiego, wyrazem jego wielkiego patriotyzmu i radości z odzyskanej niepodległości po okresie rozbiorów politycznych w XIX wieku, było symboliczne utrwalenie krajobrazów Polski w zwartej kompozycji parku.

 
© 2021 SAMPER / SCI-ART