SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Reaktor biologiczny nowoczesnej, zamkniętej oczyszczalni Południe.

Oczyszczalnie ścieków, według projektu autora, mogą stać się również nowoczesnymi placówkami dydaktycznymi. W powstałych poza obrębem zakładu wydzielonych pracowniach uczniowie na lekcjach chemii i biologii mogliby sami pobierać próbki wody z poszczególnych faz oczyszczania wody, poznawać mechanizmy naturalnego mikrobiologicznego oczyszczania wspartego technologiami chemicznymi. Takie lekcje nie tylko w atrakcyjny sposób poszerzają i utrwalają wiedzę, ale jednocześnie kształtują postawy proekologiczne pozwalające zrozumieć i docenić znaczenie jakości wody i środowiska naturalnego.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031