SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Oczyszczalnia Czajka – na zdjęciu jeden z ostatnich etapów obiegu wody przez miasto przed jej ponownym zwróceniem Wiśle - biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych przy udziale drobnoustrojów.

Dzięki funduszom europejskim oczyszczalnia ulegnie w najbliższych latach wielkiej przebudowie i unowocześnieniu. Połączona z lewobrzeżną częścią miasta położonymi na dnie Wisły kolektorami zbierać i oczyszczać będzie ponad 80% ścieków Warszawy. W 2010 roku Warszawa będzie w stanie oczyszczać całość ścieków wyprodukowanych przez miasto.

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART