SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Pałac Prezydencki (dawniej Koniecpolskich, Radziwiłłów, Namiestnikowski, Urzędu Rady Ministrów) - obecnie siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie przedpowstaniowym (do 1831 roku) siedziba Rządu Królestwa Polskiego, następnie Warszawskiego Rządu Gubernialnego, w latach II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej siedziba Urzędu Rady Ministrów.

W tym budynku w 1955 r. podpisano Układ Warszawski, a w 1989 r. prowadzone były negocjacje Okrągłego Stołu - umowy określającej warunki transformacji ustrojowej wprowadzającej demokrację w miejsce ustroju komunistycznego.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031