SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Tu, na polach Olszynki Grochowskiej w okresie krwawych walk powstania listopadowego o Warszawę, jeden z uczestników powstania – Wojciech Jastrzębowski sformułował projekt pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy jako jednej republiki bez wewnętrznych granic. Projekt konstytucji „O wiecznym pokoju między narodami” składał się z 77 artykułów. W jednym z nich Jastrzębowski napisał: „ wszystkie narody europejskie mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw, wszyscy monarchowie maja być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie tytułować się inaczej tylko ojcami narodów”.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031