SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Wieś Wielka Wola została wyznaczona jako miejsce kolejnych elekcji królów Rzeczypospolitej na sejmie konwokacyjnym 1587 r. Z łącznej liczby 12 elekcji królów aż 10 odbyło się na polach Wielkiej Woli. Tu miała miejsce również ostatnia elekcja króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r.

Pole elekcyjne wytyczane było w kształcie prostokąta obwarowywanego tradycyjnie okopami i rowem, które każdorazowo plantowano po zakończeniu sejmu.

 
© 2024 SAMPER / SCI-ART