SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Pole elekcyjne na Kamionie to miejsce szczególnych wydarzeń historycznych: pierwszej wolnej elekcji w dziejach Polski i miejsce uchwalenia rewolucyjnych w skali europejskiej aktów prawnych: pierwszej Ustawy Zasadniczej Rzeczypospolitej Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Artykułów Henrykowskich - pierwszej konstytucji ze stycznia 1573 roku nakazującej przestrzeganie wolności sumienia i wyznania, co było ustawą niezwykłą w ówczesnej Europie pogrążonej w walkach religijnych.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031