SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO
Pobierz kompletny Tom 2
w formacie PDF (35MB)

TOM 2 - Skrypty

Na Tom 2 Tryptyku Edukacyjnego składają się:

  • Wprowadzenie - Szkoła warszawska
  • Skrypty

    Poszczególne skrypty są dostępne do pobrania w formacie PDF.

    Skrypty są udostępnione bezpłatnie o ile będą wykorzystywane bezpośrednio do celów edukacyjnych związanych z ideą Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego. Zdjęcia te można szeroko wykorzystywać podczas lekcji w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, w opracowaniach uczniowskich (prace domowe i konkursowe). Publiczne bezpłatne udostępnienie skryptów i towarzyszących im zdjęc lotniczych oraz innych ilustracji jest jednym z elementów budowy otwartych zasobów edukacyjnych. Byłoby miło autorom opracowań i ilustracji, gdyby podczas prezentacji lub w publikacjach uczniowskich podane zostało podane źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów. Służy to nie tylko promocji idei Tryptyku Edukacyjnego, ale jednocześnie jest wyrazem podziękowania dla autorów za ich pracę.

    Zdjęcia źródłowe o znacznie większej rozdzielczości (ma to znaczenie podczas kadrowania tylko wybranego fragmetu obrazu i prezentowania detali zdjęcia w dużym powiększeniu) można znaleźć w poszczególnych tomach albumów Tryptyku Warszawskiego.

Spis skryptów

 Pobierz 
plik
PDF
Skrypt
Autor
Dwa poziomy inteligencji
Marek Ostrowski
Fotomapa - mapa z rozdzielczością zdjęcia
Marek Ostrowski, Grzegorz Głowacki
Warszawskie rozmiary
Maciej Falkowski
Jazda z figurami po Warszawie
Marek Ostrowski, Anna Wetoszka
Wars i Sawa - baśń czy legenda?
Renata Zięba
Una sonata speciale per una Sirena speciale... Dalla Sirena di Napoli alla Sirena di Varsavia
Lucia Pascale
The Ambassador of the Capital City of Warsaw - Ambasador m.st. Warszawy
Marek Ostrowski
The Recovered Twin - Odnaleziony bliźniak
John Moore
Wpadaj do Wawy - Drop Into Warsaw
Michał Ostrowski, Alan Raftery
Sztuka translacji na przykładzie utworów A. Mickiewicza i A. Puszkina
Ewa Głąbicka
Cały świat na boisku
Marek Ostrowski
Właściwości metali i stopów
Marek Ostrowski, Beata Rozum
Miasto na dymarkach
Marek Ostrowski
Wytop żelaza dawniej i dziś
Marcin Jaworski, Małgorzata M. Jaworska
2000 lat później
Marek Ostrowski
Lekcje na "Czajce"
Marek Ostrowski
Mali czyściciele w wielkiej oczyszczalni
Bartłomiej Batkowski, Izabela Łukaszuk-Dziuba
Wyspa Pomidorowa w Warszawie
Zuzanna Samborska
Krukowate
Marek Ostrowski
Noc listopadowa
Marek Ostrowski
Herb Warszawy symbol i synteza wiedzy
Marek Ostrowski

Skrypt
Autor


Publikacja powstała we współpracy merytorycznej
z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Opracowanie merytoryczne i graficzne
Marek Ostrowski

Redakcja
Anna Szymanowska
Katarzyna Kazimierowska

Współpraca językowa
Zdzisław Markiewicz

Wydawca
SCI-ART Organizacja Badań Naukowych
e-mail: samper@samper.pl

Studio DTP
Wydawnictwo Epograf
www.epograf.com

Publikacja współfinansowana przez
Miasto Stołeczne Warszawę

Warszawa 2010

ISBN 83-908794-7-6

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031