SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Turbulencje strumienia wody płynącej w naturalnym korycie rzeki uwidoczniają się odkładaniem licznych piaszczystych wysp, kęp i ławic. Naturalny charakter Wisły zachowany nawet w granicach Warszawy, jest jedną z najcenniejszych wartości przyrodniczych w skali europejskiej.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031