SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Pasja szósta to pasja naukowa. Na obrazie jedna z nich - realizacja ambitnego projektu 3DGP – Przestrzennego numerycznego modelu wgłębnej budowy geologicznej Warszawy od 6000 m p.p.m. do powierzchni terenu w skali 1:500 000 (www.pgi.gov.pl/3d) autorstwa Macieja Rossy i Urszuli Stępień.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031