SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Twórcze myślenie związane jest nie tylko z aktywnością heurystyczną naszych neuronów, ale również środowiskiem, w których możemy dyskutować o naszych pomysłach i je realizować. Zdjęcie nie zostało wybrane przypadkowo. Na jednym obrazie przedstawia aż trzy różne ośrodki, których wspólnym zadaniem jest rozwijanie postaw twórczych: Uniwersytet Warszawski, Akademię Sztuk Pięknych i jeszcze nie istniejące materialnie, ale już w trakcie realizacji centrum nauki „Kopernik” nad samą Wisłą – jedną z najnowocześniejszych placówek przybliżających najmłodszym trudny świat nauki.

 
© 2022 SAMPER / SCI-ART