SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Symbolem Alei Inspiracji wybrano to zdjęcie. Pełne rozmachu, ale przede wszystkim kształtujące wyobraźnię i prowokujące do myślenia. Co zostało uwidocznione na zdjęciu? Wykonane zostało nad jednym z osiedli, ale poprawna odpowiedź nie jest wcale istotna. Bardziej twórcze są inspiracje intelektualne wzbudzone tym obrazem, czyli czym może być.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031