SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO

Symbolem Alei Inspiracji wybrano to zdjęcie. Pełne rozmachu, ale przede wszystkim kształtujące wyobraźnię i prowokujące do myślenia. Co zostało uwidocznione na zdjęciu? Wykonane zostało nad jednym z osiedli, ale poprawna odpowiedź nie jest wcale istotna. Bardziej twórcze są inspiracje intelektualne wzbudzone tym obrazem, czyli czym może być.

Motywem Pikniku Naukowego Radia BIS w 2003 roku były jednocześnie dwie rocznice 50-lecia odkrycia helisy DNA i 100-lecia pierwszego lotu. Czy można na zdjęciu pokazać jednocześnie oba tematy tak bardzo odległe od siebie nie tylko merytorycznie, ale i skalą odwzorowania od molekularnego po lotniczy? Odrobina twórczej fantazji i tak powstało zdjęcie lotnicze helisy DNA, w którą ustawili się spontanicznie uczestnicy pikniku.

Poznawanie Kosmosu poszerza horyzonty wiedzy, zmienia poglądy na genezę i formy życia, a znajdując nowy punkt odniesienia w czasoprzestrzeni pozwala inaczej spojrzeć na Ziemię.

Na zdjęciu niebo nad Warszawą - początek kosmicznej odysei.

Warto jednak przyjrzeć się dokładnie szczegółom zdjęcia.

Zdjęcie wykonano podczas jedynego lotu nad miastem, jaki się odbył w czasie zaćmienia Słońca w sierpniu 1999 roku. Widoczne jest, jako jasny punkt, silnie świecące Słońce, rozszczepione widmo światła białego i rzeczywisty kształt tarczy słonecznej powstały wewnątrz układu optycznego obiektywu.

Odrealniony obraz symbolizuje umiejętność wybiórczego koncentrowania się na wybranych zagadnieniach. Ruch komunikacyjny wyizolowany z materialnego kontekstu pozwala skupić się na samej idei i strategii i ocenić, czy ruch samochodów jest płynny, bezkolizyjny, co można usprawnić lub jakie zastosować innowacyjne rozwiązania? Dopiero w drugiej kolejności można powiązać go z materialną rzeczywistością i zastanowić się, gdzie znajduje się skrzyżowania przedstawione na zdjęciu. Czy potrafisz tak samo spojrzeć na najbliższe skrzyżowanie?

O jakiej porze doby wykonano zdjęcie i co o tym świadczy? Jakie jest pierwsze wrażenie, a co podpowiada nasza wiedza oparta na analizie?

Charakterystyczny dla architektury Warszawy, znany i lubiany obiekt w innej perspektywie. Zmiana punktu widzenia otwiera nowe możliwości poznawcze. Z innej perspektywy dobrze znany obiekt lub sprawa wygląda inaczej. Znalezienie takiego punktu pojmowania spraw jest często rozwiązaniem problemu.

Twórcze myślenie związane jest nie tylko z aktywnością heurystyczną naszych neuronów, ale również środowiskiem, w których możemy dyskutować o naszych pomysłach i je realizować. Zdjęcie nie zostało wybrane przypadkowo. Na jednym obrazie przedstawia aż trzy różne ośrodki, których wspólnym zadaniem jest rozwijanie postaw twórczych: Uniwersytet Warszawski, Akademię Sztuk Pięknych i jeszcze nie istniejące materialnie, ale już w trakcie realizacji centrum nauki „Kopernik” nad samą Wisłą – jedną z najnowocześniejszych placówek przybliżających najmłodszym trudny świat nauki.

W Warszawie jedna z ulic nosi imię Stefana Banacha - lwowianina, twórcy analizy funkcjonalnej, twórcy pierwszej aksjomatycznej definicji przestrzeni, nazwanej później jego imieniem (przestrzeń Banacha). Z Warszawą związani są Benoît B. Mandelbrot – twórca teorii fraktali i chaosu, czy Wacław Sierpiński. Geometryczne wzory fraktalne, jak rzadko które, nadają się do przeniesienia w rzeczywistą przestrzeń i wybudowania na ich planie na przykład osiedla. Warszawa zyskałaby rozpoznawalny na całym świecie nowoczesny symbol przestrzeni miejskiej znacznie wyższych lotów niż bryła Pałacu Kultury czy palma na rondzie. Byłby to również istotny element tożsamości przestrzeni stolicy. Na zdjęciu historyczny fraktal zwany dywanem Sierpińskiego. Warto zwrócić uwagę, że pole powierzchni dywanu Sierpińskiego jest równe 0. Czy zerowe pole powierzchni pozwoliłoby na zwolnienie mieszkańców z podatku gruntowego?


 
© 2022 SAMPER / SCI-ART