SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Labirynt u podnóża Zamku Królewskiego jest nie tylko ciekawą formą ogrodniczą. Pokazuje znaczenie informacji obrazowej i fotografii lotniczej. Gdybyśmy również w życiu byli w stanie tak łatwo wznieść się ponad codzienne problemy, mogli jednym rzutem oka objąć całość spraw znajdując od razu optymalne rozwiązanie i najkrótszą drogę do celu...

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031