SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


To historia prawie dzisiejsza, zaledwie sprzed dwustu lat. Jeszcze dwa wieki temu Saska Kępa była wyspą obmywana z obu stron wodami Wisły. Woda płynęła aktywnie uformowanym meandrującym korytem (dziś przez środek miasta), którego przebieg określa widoczny na zdjęciu zielony pas terenów działkowych. Dopiero z lotniczej perspektywy widać, że stawy osiedlowe wzdłuż dawnej skarpy to starorzecza Wisły.

 
© 2021 SAMPER / SCI-ART