SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Ślady koryta Wisły sprzed kilku tysięcy lat. Wśród naturalnych wielkoobszarowych naturalnych form na terenie Warszawy wyróżnia się przede wszystkim Zakole Wawerskie - pozostałość wielkiego meandru rzeki w obrębie tarasu zalewowego. Do dziś te tereny są bagniste i porośnięte rozległymi polami trzcinowisk stanowiąc niezwykle cenny obszar pod ewentualny park geologiczno-przyrodniczy.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031