SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Powiśle w rejonie Czerniakowa – jeden z obszarów, na którym, dzięki wielkoobszarowym zdjęciom lotniczym, możemy rozpoznawać zachowane w mieście duże jednostki geomorfologiczne. Zielone tereny działek ulokowane na madach rzecznych oraz reliktowe starorzecza wyznaczają przebieg koryta dawnej Wisły i zasięg tarasu zalewowego. W głębi jedno ze starorzeczy Wisły – obecnie rezerwat przyrody jeziorko Czerniakowskie.

 
© 2021 SAMPER / SCI-ART