SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO


Obszar na najwyższym tarasie szerokiej doliny Wisły. Dolina ta razem z jej schodzącymi w dół stopniami tarasów oraz wysoczyzna opadająca stromą skarpą ku rzece stanowią podstawowe jednostki geomorfologiczne przestrzeni Warszawy.

Na zdjęciu najwyższy taras zwany wydmowym w rejonie Karczewa. Pierwotne wydmy osiągały początkowo wysokość nawet kilkunastu metrów. Dziś rozwiane piaszczyste pola wydmowe są praktycznie całkowicie zabudowane lub zalesione. Na tym obszarze, na prawym brzegu Wisły, stwierdzono najstarsze ślady osadnictwa w tym rejonie.

 
SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031